Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

English for Scientific and Academic Discussion II.

Anotace

This set of courses is designed to cover all the necessary areas for the systematic development of language skills - listening and speaking.

Entry requirement for the course - knowledge of English at B1- B2 level.
If students wish to test their knowledge of English, the Institute of Languages can provide an online test. This is not a prerequisite for participation in the course.

Osnova

1) Identifying perspective and stance in a discussion
Expressing and responding to stance in a discussion
2) Asking for and giving definitions and short explanations
Participating in a seminar discussion
3) Reporting and summarizing
Identifying supporting arguments
4) Using sources
Referring to the main ideas in a text
5) Forming a stance based on a reading
Offering and responding to opinions
6) Contextualizing
Discussing and evaluating learning and assessment methods
7) Referencing
Using a text to support an opinion
8) Comparison and contrast
Analysing descriptions of similarity and difference
9) Argument and evidence
Examining evidence to prepare for a debate
10) Identifying main arguments and supporting evidence
Evaluating a case study and identifying options
11) Evaluating premise and conclusion in an argument
Presenting arguments for and against
12) Problem and solution
Selecting and synthesizing information
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_118
ISCED-F Language acquisition
Délka v týdnech 13
Hodinová dotace 26
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky angličtina
S kvalifikací ne