Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce

Anotace

Kurz „Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce“ úzce navazuje na realizovaný kurz „Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější“, v rámci kterého si studenti zvědomili svůj talentový profil a rozvinuli jej do akčního plánu osobního rozvoje jak v pracovní, tak i osobní úrovni.

Tento kurz je volným pokračováním vzniklým na základě vydefinovaných potřeb ze zpětné vazby studentů PhD Akademie při osobních konzultacích.
Je pojat jako praktický cyklus 2 intenzivních celodenních workshopů k využívání talentů v praxi a jako základ pro práci s emocemi nejen v týmové spolupráci.

Reaguje na potřebu ještě většího ukotvení talentů a silných stránek do praxe a jejich propojení se světem emocí, které v pracovní úrovni hrají nezanedbatelnou úlohu, mají vliv na efektivitu a výsledky práce či vědecké činnosti, ale i na fungování spolupráce v týmu.
Jak se ukazuje v praxi, často jsou to totiž právě nezvládnuté silné stránky či slabé stránky, které vedou k emočním reakcím, negativně dopadajícím do oblasti osobní či pracovní spokojenosti, vztahů či efektivní týmové spolupráce.

Cílem tohoto kurzu je tedy nejen rozšířit povědomí o talentech do praktické úrovně fungování ve společnosti, ale zabrousit i do úvodu práce s emocemi a rozvoje emoční inteligence jako základů pro rozvoj a fungování člověka v rychle se měnící době 21. století.

Po absolvování kurzu dojde k individuálnímu posílení uvědomění o jedinečnosti každého z nás, pochopení reakcí člověka a rozvoj kompetencí k úspěšnějšímu zvládnutí každodenních osobních i pracovních situací.
Součástí kurzu budou případové studie a konkrétní řešení a zvládnutí dané situace.

Pro koho je předmět určen?
Pouze pro absolventy kurzu „Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější“ - jedná se o navazující program.

Osnova

1. DEN 1, lektorka Ing. Andrea Šimoníková – Praktická práce s talenty ve skupinové dynamice - využívání talentů v praxi, návrat k talentům a zvědomění unikátnosti a individuality jedince a dopady talentů v týmové spolupráci; silné/slabé stránky při řešení úkolů i v každodenním životě – případové studie; dominantní/vítězná strategie a zvládání úspěchu/neúspěchu

2. DEN 2, lektorka Ing. Kateřina Kučová – Úvod do světa emocí a rozvoje emoční a pozitivní inteligence, emoční spouštěče, naše potřeby a hranice, práce ve skupině, vzájemné sdílení a poznání.

Dostupné studijní materiály:
• BERGER, Jennifer Garvey. Jak lidé zrají: osobnostní růst v pracovním i osobním životě. Překlad Tomáš Hančil. Vydání první. Praha: Portál, 2019. 213 stran. ISBN 978-80-262-1553-0.
• EKMAN, Paul. Odhalené emoce: naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Překlad Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. 328 stran. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-81-3.
• LOJA, Radka. Emoce pod kontrolou: 5 kroků ke zvládání emocí. První vydání. Praha: Grada, 2019. 207 stran. ISBN 978-80-271-2217-2.

V originálu:
• CliftonStrenghs for Students, Gallup Press, 2017, ISBN: 1595621253
• CLIFTON, Jim, Born to build, Gallup press, 2018, ISBN: 9781595621276

Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_110
ISCED-F Personal skills and development
Délka v týdnech 2
Hodinová dotace 16
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Andrea Šimoníková
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne