Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Okenní Fourierova a waveletová transformace

Anotace

V tomto kurzu se student seznámí se spojitými i diskrétními integrálními transformacemi umožňujícími filtraci, kompresi signálů (i vícerozměrných) a generování jejich časově-frekvenčních spekter včetně efektivních implementací jak přímých tak zpětných transformací založených na ortogonalitě použitých systémů, kdy se výpočet obrazu resp. originálu redukuje na násobení vektoru transformační maticí resp. její transpozicí. Vše bude ilustrováno Matlabovskými implementacemi.

Pro koho je kurz určen?
Pro studenty potřebující vhled do zpracování signálů, jejich odšumování, komprese, časově-frekvenční analýzy, apod.

Osnova

• připomenutí ortogonality a FFT,
• okenní Fourierova transformace a její aplikace,
• multirozklad, waveltová (vlnková) transformace a její aplikace.

Dostupné studijní materiály:
D. Horák, učební texty a slajdy Diskrétní transformace, https://mi21.vsb.cz/modul/diskretni-transformace


Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_086
ISCED-F Mathematics
Délka v týdnech 3
Hodinová dotace 9
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant doc. Ing. David Horák, Ph.D.
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne