Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál

Anotace

Kurz "Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál“ nabízí studentům jedinečnou možnost objevit tajemství inovace a ochrany kreativity očima práv chránících duševního vlastnictví.
Seznámíte se se základy ochrany duševního vlastnictví, včetně patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek a také s postupy získání ochrany na národní i mezinárodními úrovni.
Naučíte se chránit a využívat své nápady a tvůrčí díla ve školním i zaměstnaneckém prostředí. Navíc se dozvíte, jak nové technologie ovlivňují právo duševního vlastnictví.

Nechte se inspirovat a získejte dovednosti, které vám pomohou dosáhnout úspěchu a ochránit vaše nápady a inovace.

Kurz "Duševní vlastnictví 360" je odrazovým můstkem pro další kurz nazvaný “Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání“.
Oba kurzy, ale můžete absolvovat i samostatně.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Osnova

1. Přehled o právu duševního vlastnictví: Získejte základní porozumění koncepci duševního vlastnictví a jeho významu pro ochranu inovací a kreativity.
2. Patenty: Objevte, prozkoumejte, získejte a využijte patentovou ochranu pro vaše technologické vynálezy a inovace.
3. Užitné vzory a průmyslové vzory: Poodhalte tajemství ochrany technických řešení a designu výrobků a objevte, jak užitné vzory a průmyslové vzory posilují vaše konkurenční výhody.
4. Ochranné známky: Prohlédněte si svět firemních značek a naučte se, jak registrovat a chránit ochrannou známku, která bude reprezentovat vaše podnikání.
5. Mezinárodní aspekty práva duševního vlastnictví: Získejte přehled o mezinárodních dohodách a organizacích, které se zabývají ochranou duševního vlastnictví a objevte, jak se bránit v globálním prostředí.
6. Autorská práva: Zjistěte, jak autorská práva chrání vaši kreativitu
7. Školní a zaměstnanecká díla: Mýty kolem vytváření děl ve škole a zaměstnání. Jak se vztahují autorská práva k školním a zaměstnaneckým dílům.
8. Nové technologie a právo duševního vlastnictví: Sledujte, jak nové technologie ovlivňují oblast práva duševního vlastnictví a připravte se na budoucnost inovace.
9. Etika a právo duševního vlastnictví: Etické a právní aspekty práva duševního vlastnictví. Ochranou duševního vlastnictví versus sdílením znalostí.

Dostupné studijní materiály: budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.

Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_108
ISCED-F Law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 16
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Hana Martiníková, Ph.D.
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne