Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání

Anotace

Nebojte se dozvědět něco o technologickém transferu a možnostech komercializace vašich nápadů.
Nejsme dnešní, a tak víme, že hlavním směrem vaší doktorandské dráhy je výuka a vědecko-výzkumná činnost. Nicméně proč se nepodívat na další možnosti, které se nabízí a nemít možnost získat pro sebe další benefity z výsledků, které by jinak zůstaly na akademické úrovni.
Pokud se tak rozhodnete budou vám z naší strany ukázány možnosti posunutí výsledků z akademické úrovně do komerčně úspěšného produktu nebo služby. Můžete tímto způsobem rozšířit své znalosti o nutnosti průzkumu trhu, určení technologické úrovně, určení strategie, možnosti financování a ochraně duševního vlastnictví.

Co vám to přinese? To vždy záleží na mindsetu daného člověka.

Nicméně absolvováním našeho kurzu získáte:
• zcela nový náhled (vždy je dobré se podívat na své vynálezy z různých směrů),
• nové znalosti (jak, co kdy, kde a proč to dělat),
• a to nejdůležitější pro vaši kariéru je objevení jiného přístupu k dalšímu směřování vašeho úspěšného profesního růstu a aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

Kurz "Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání" navazuje na kurz nazvaný “Duševní vlastnictví 360: jak chránit inovace a kreativitu“.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro všechny studenty doktorského studia.

Osnova

1. Objevte svět inovací:
• Představení kurzu a jeho významu
• Získání dovedností a znalostí pro úspěšný přenos technologií do praxe

2. Od laboratoře k trhu:
• Strategie komercializace a přizpůsobení výsledků výzkumu tržním potřebám
• Identifikace a hodnocení inovačního potenciálu vědeckých objevů

3. Vybudujte svůj inovační brand:
• Budování osobního i profesionálního inovačního profilu
• Efektivní prezentace vědeckých výsledků

4. Strategie úspěšného transferu technologií:
• Vytipování vhodných oblastí aplikace vědeckých objevů
• Plánování a implementace transferu technologií do praxe

5. Financování inovací:
• Nástroje financování výzkumu a vývoje
• Identifikace možností pro získání investic do inovativních projektů

6. Právní aspekty a duševní vlastnictví:
• Ochrana duševního vlastnictví vědeckých objevů
• Smluvní dohody a licenční modely pro komercializaci výsledků výzkumu

7. Spolupráce a networking:
• Vytváření strategických partnerství a sítí pro transfer technologií
• Podpora multidisciplinární spolupráce a sdílení zkušeností mezi studenty

8. Realizace spin-off:
• Založení inovativního spin-off na základě vědeckých objevů
• Manažerské a podnikatelské dovednosti pro úspěšné podnikání

9. Úspěšné příběhy transferu technologií:
• Inspirativní příklady úspěšných komercializací vědeckých objevů
• Motivační příběhy podnikatelů a vědců, kteří změnili svět pomocí transferu technologií.

Dostupné studijní materiály:
Budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.

Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_107
ISCED-F Law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 16
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne