Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním

Anotace

Po absolvování kurzu bude student vědět, co je to akademické psaní a jaká je jeho role ve vědecké kariéře, bude si umět zjistit základní informace o formální a obsahové struktuře disertační práce či odborného článku do časopisu, bude se orientovat v jednotlivých fázích publikačního procesu a získá přehled o užitečných službách ÚK.

Student bude schopen identifikovat nezodpovězené výzkumné otázky, stanovit oblast svého výzkumu a příbuzná témata, vyhledávat v databázích, vytvořit rešerši a obstarat si potřebnou literaturu.
Dále bude umět správně citovat použité informační zdroje, používat citační manažer a vědět, jak si může urychlit proces psaní pomocí užitečných nástrojů, ať už se jedná o kontrolu jazyka, kolaborativní psaní nebo práci s výzkumnými daty.

Součástí kurzu je i seznámení s etikou vědecké práce, plagiátorstvím, jeho následky a tipy, jak se mu vyhnout.
Student se naučí najít si v rámci svého oboru a tematiky vhodný časopis, v němž může publikovat, bude se orientovat v různých cestách publikování v rámci otevřeného přístupu, bude schopen rozlišit jednotlivé licence CC a umět ukládat výzkumná data.

Student se bude orientovat ve vlastním autorském profilu v různých vědeckých databázích či platformách, pomocí bibliometrie bude umět zhodnotit výkony vědců a informačních zdrojů, bude vědět, jak svou práci podle zákona správně vykazovat.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků. Určeno především pro první ročníky.

Osnova

Výukový kurz je rozdělen na šest strukturovaných modulů, které účastníky postupně provedou jednotlivými fázemi akademického psaní, vztahujícími se k celému procesu výzkumného cyklu (Design & Discover, Plan & Fund, Gather & Analyse, Publish & Disseminate). Každý z modulů má 4 vyučovací hodiny.

MODUL 1: ZAČÍNÁM aneb Chci psát, ale nevím, jak začít se skládá ze 4 kapitol, které studentům poskytnou základní přehled o problematice publikační činnosti a vědeckém mechanismu, ještě než se do něj sami začlení.

MODUL 2: PROZKOUMÁVÁM aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši se skládá ze 4 kapitol, které studenta provedou fází přípravy na samotnou tvorbu publikační činnosti.

MODUL 3: TVOŘÍM aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit se skládá ze 3 kapitol, v nichž jsou představeny užitečné nástroje různého typu, které by měly studentovi pomoci proces tvorby práce usnadnit a urychlit.

MODUL 4: KONTROLUJI aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství se skládá ze 3 kapitol, jejichž cílem je uchránit studenta nežádoucích důsledků neetického počínání ve vědě.

MODUL 5: PUBLIKUJI aneb Kde můžu hotovou práci publikovat? se skládá ze 3 kapitol, které pojednávají o fázi, v níž je vědecká práce již dokončena, sepsána a zkontrolována a je na čase ji zveřejnit.

MODUL 6: PREZENTUJI SE aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost představuje poslední fázi výzkumného cyklu a jeho 4 kapitoly se zaměřují na prezentaci a hodnocení kvality vědců, jejich již vydaných prací a institucí.

Dostupné studijní materiály:
e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
29. 2. 2024 -
9. 5. 2024
Ostrava (Semestrální kurz, který se bude konat 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. 2024 od 9:00 - 12:30 hod, místnost UK220. DŮLEŽITÉ: účastníci kurzu musí mít vlastní notebook.) Prezenční 8/25 Zobrazit lektory

Lektoři

  • Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová
  • Mgr. Anna Foltisová
  • Mgr. Bc. Aleš Mučka, Ph.D.
  • Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
  • Mgr. Lucie Valjentová
29. 1. 2024 -
28. 2. 2024
Přihlásit se
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_105
ISCED-F Library, information and archival studies
Délka v týdnech 6
Hodinová dotace 24
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
Studijní referent Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne