Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jak se stát úspěšným vynálezcem? I

Anotace

Kurz má za cíl připravit VaV pracovníky/doktorandy na dráhu úspěšného vynálezce.
V tomto kurzu nazvaném “Jak se stát úspěšným vynálezcem? I.” se student naučí rozhodovat, jak efektivně ochránit své výsledky, jak si připravit půdu pro jejich budoucí využití v praxi a získat tak před ostatními konkurenční výhodu.
Kurz se skládá nejen z teoretické přípravy, ale i z praktické části a problematiku pojímá komplexně jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Součástí kurzu jsou i základy autorského práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům, nebo k jejich vztahu k průmyslovému vlastnictví.
Účastníci kurzu se zároveň prakticky seznámí s informačními zdroji průmyslově právních informací a jakým způsobem s nimi pracovat.
Prezentované case study vychází z reálných případů řešených v praxi a trefně ilustrují dobrodružství, kterým prochází každý vynálezce při cestě, za kvalitní ochranou své práce.
Absolvent kurzu získá klíčové znalosti, praktické dovednosti a potřebnou orientaci v problematice ochrany výsledků vynálezecké činnosti, které bude moci využít ve své praxi a zároveň mu budou sloužit jako odrazový můstek pro kurz nazvaný “Jak se stát úspěšným vynálezcem? II.”, který se blíže věnuje problematice přenosu vynálezů do praxe.


Pro koho je tento kurz určen:
Kurz je určen pro doktorandy všech fakult a celoškolských pracovišť VŠB-TUO.

Osnova

Kurz je rozdělen do specifických tematických oblastí:
• Jak se chrání vynálezy na VŠB-TUO?
• Registrace vynálezu od “A” do “Z”
• Patenty a užitné vzory
• Základy autorského práva
• Informační zdroje a jejich využití
• Design a další možnosti ochrany idejí
• Vynálezecké praktikum

Dostupné studijní materiály:
budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.


Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_054
ISCED-F Law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 12
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Miroslav Neulinger
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne