Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jak se stát úspěšným vynálezcem? ll

Anotace

Kurz má za cíl připravit VaV pracovníky/doktorandy na dráhu úspěšného vynálezce s ohledem na uplatnění jejích výsledků v praxi.
V tomto kurzu nazvaném “Jak se stát úspěšným vynálezcem? II. (aneb od vynálezu do praxe)” se student naučí, jak úspěšně a efektivně přenést svůj vynález do praxe, jak překonat různé nástrahy a získat maximální benefity, prestiž nejen sobě, ale i pro univerzitu.
Kurz se skládá z teoretické přípravy i z praktické části, které studenty provedou celým průběhem transferu, a to od prvního prototypu, nebo zkušební série, až po obchodní jednání o licenci nebo založení spin-off společnosti.
Prezentované case study vychází z reálných případů řešených v praxi, díky kterým studenti získají velkou škálu praktických zkušeností, které jim usnadní řadu klíčových rozhodnutí, důležitých pro budoucnost jejich vynálezů a návratnost lidské i finanční investice.
Absolvent kurzu získá potřebné znalosti k praktickému uchopení problematiky, které otestuje při řešení úkolů vycházejících z reálných situací, a nabyté know-how mu poslouží jako pevný základ při jeho cestě za dráhou úspěšného vynálezce.
Tento kurz navazuje na kurz nazvaný “Jak se stát úspěšným vynálezcem? I.” věnující se blíže problematice ochraně vynálezů. Absolvování I. kurzu je výhodou, avšak není podmínkou pro absolvování II. kurzu.

Pro koho je předmět určen:
Kurz je určen pro doktorandy všech fakult a celoškolských pracovišť VŠB-TUO.

.

Osnova

Kurz je rozdělen do specifických tematických oblastí

• Jak je zajištěn přenos výsledků do praxe na VŠB-TUO
• Jak a proč spolupracovat s praxí
• Komerční uplatnění výstupů VaV a jeho překážky
• Licenční smlouvy
• Spin-off společnosti
• Zdroje financování inovací a transferu technologií
• Proof-of concept
• Case study

Dostupné studijní materiály:
budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.

Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_055
ISCED-F Law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 8
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Miroslav Neulinger
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne