Skip to main content
Skip header

Zadávání výsledků výzkumných aktivit do OBD

Description

Kurz je zaměřen na práci s OBD a EPZ.
Cílem je seznámit pracovníky/doktorandy s prací s OBD a EPZ, zejména zadávání výsledků výzkumných aktivit a jejich vykazování k projektům.

Pro koho je předmět určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

- Základní pojmy
- Zadávání výsledků do OBD
- Práce s EPZ
- Zobrazení výsledků na stránkách VŠB-TUO
- Vykazování do RIV



Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_034
ISCED-F Computer use
Duration in weeks 1
Scheduled hours 2
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Radomíra Vajsová
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no