Skip to main content
Skip header

Certificates for successful completion of the course by May 2023 can be collected from the B207 PhD Academy office.

Starting with the 2023/2024 academic year, certificates will be available digitally, and printed certificates available on request only.

For successfully completed courses within the PhD Academy, PhD students are entitled to credits according to the TUO_LEG_22_003 version: C.

A student may only receive a credit once for each course, up to a maximum of 24 credits for the entire Ph.D. program.

Name of the course Credit marks
Creating Effective Podcasts 2
Datová gramotnost l. 10
Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál 6
Efektivní a efektní výuka 5
Effective and confident communication 10
English for Grants and Projects  10
English for Scientific and Academic Discussion I. 10
English for Scientific and Academic Purposes 10
Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání 6
Korelační a regresní analýza 4
LaTeX pro techniky 5
LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním 8
Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější 2
Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě 4
Okenní Fourierova a waveletová transformace 4
Operační analýza, řešení vybraných úloh 3
Popisná statistika 4
Prezentace výsledků vědecké práce 2
Principles of Effective Reading and Writing 10
Projektové a finanční řízení projektu 4
Příprava a plánování projektů 6
Research Ethics 2
Researcher Integrity 2
Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí? 4
Time Management 3
Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce 2
Writing for Publication I 10
Writing for Publication I - Online for part-time PhD students 10
Writing for Publication II 10
Writing for Publication II - Online for part-time PhD students 10
Zadávání výsledků výzkumných aktivit do OBD 2
Datová gramotnost ll. 10
English for Scientific and Academic Discussion Il 10
LibGuide: Library Guide to Academic Writing 8
Making an Impact with Your Research 2
Modelování a metody řešení inženýrských úloh 6
Presenting at a Conference in English 10
Research Career Planning 2
Stress management 6