Skip to main content
Skip header

Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější

Description

Jedná se o unikátní personalizovaný kurz, jehož cílem je odhalení jedinečných vrozených silných a slabých stránek osobnosti prostřednictví unikátní metodiky CliftonStrengths® od společnosti Gallup®.

Kurz bude realizován certifikovanými talentovými konzultantkami formou individuálních schůzek, v rámci kterých se účastník dozví, na čem může v profesním i osobním životě stavět, co ho naopak brzdí.
Tato forma sebepoznání umožní účastníkovi lépe uspět v cestě ke spokojenějším vztahům, pracovním úspěchům i větší radosti ze života.

Kurz je základem pro další rozvoj dovedností doktorandů.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

1. Krok
Testování metodikou CliftonStrengths34®
On-line v rozsahu 45 min.

2. Krok
Individuální konzultace s talentovou konzultantkou se zaměřením na využití osobního potenciálu v profesním i každodenním životě.
Účastník při individuálních konzultacích pochopí, jaké elementy jeho osobnosti ovlivňují jeho profesní život a získá praktické tipy, jak lze s tímto vědomě pracovat, aby vynaložené úsilí bylo, pokud možno, co nejefektivněji vynaloženou energií k dosažení spokojenosti i úspěchu.
On-line nebo osobně dle osobních preferencí v rozsahu 1x2 hod + 1x1,5 hod.

Dostupné studijní materiály:
• CLIFTON, Jim a Jim HARTER. It´s a manager. 01. UK: Simon + Schuster UK, 2019. ISBN 1595622241
• CliftonStrenghs for Students, 01, Gallup press, 2017, ISBN: 1595621253
• CLIFTON, Jim, Born to build, 01, Gallup press, 2018, ISBN: 9781595621276
• Berger Jennifer Garvey, Jak lidé zrají, 01, Portál, 2019, ISBN: 9788026215530Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_085
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 1
Scheduled hours 4
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Andrea Šimoníková
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no