Skip to main content
Skip header

Prezentace výsledků vědecké práce

Description

Naměřeno, vyhodnoceno, sepsáno, přijato.

Tím rozhodně vědecká práce nekončí – je potřeba výsledky své práce vhodně prezentovat.

Jak se úspěšně prosadit v obrovském množství jiných vědeckých výsledků?
V rámci kurzu si představíme, jak udělat poutavou prezentaci, připravit dobrý poster na konferenci nebo dát dohromady grafický abstrakt či infografiku.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

1. Grafický abstrakt – kroky pro tvorbu, struktura, nástroje na tvorbu.
2. Vědecký poster – parametry, struktura, nástroje na tvorbu.
3. Infografika – kategorie, nástroje na tvorbu.
4. Prezentace - 5 kroků k prezentaci úspěšné prezentaci.
5. Popularizace výsledků vědecké práce na vědeckých a sociálních sítích

Dostupné studijní materiály:
Studijní materiály a praktické úkoly jsou dostupné v LMS kurzu.


Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_063
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 1
Scheduled hours 5
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no