Skip to main content
Skip header

Projektové a finanční řízení projektu

Description

Kurz má za cíl seznámit účastníky s problematikou projektového řízení projektů na VŠB-TUO a konkrétní nastavení procesů a postupů v rámci organizace.

Pro koho je kurz určen:
Pro doktorandy, kteří se chtějí zapojit do realizace projektů nebo již projekty realizují.

Syllabus

Kurz bude rozdělen do 4 bloků:

Představení CPP, seznámení, očekávání, úvod do tématu projektového řízení, typy projektů (na VŠB TUO), proč a jak řešit věci „projektově“, dotační zdroje;

Dotační možnosti, reálná podoba dotačních výzev, praktické ukázky, cyklus projektu (podávání, hodnocení, chyby v žádostech, rizika, zahájení realizace);

Účetní systém, oddělené účetnictví, kontrolní systém, rozpočet, specifika jednotlivých kapitol rozpočtu

Ostatní specifika finančního řízení (výkazy, změny, režim DPH, publicita, audity…), projektová praxe na VŠB-TUO z pohledu financí (objednávka, faktura, mzdy), rozdíly, specifika, ne/výhody jednotlivých dotačních programů, diskuze.

Dostupné studijní materiály:
prezentace z minulých běhů kurzu.
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_052
ISCED-F Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law
Duration in weeks 1
Scheduled hours 10
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Lubomír Baláš, BA (Hons)
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no