Skip to main content
Skip header

LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním

Description

Po absolvování kurzu bude student vědět, co je to akademické psaní a jaká je jeho role ve vědecké kariéře, bude si umět zjistit základní informace o formální a obsahové struktuře disertační práce či odborného článku do časopisu, bude se orientovat v jednotlivých fázích publikačního procesu a získá přehled o užitečných službách ÚK.

Student bude schopen identifikovat nezodpovězené výzkumné otázky, stanovit oblast svého výzkumu a příbuzná témata, vyhledávat v databázích, vytvořit rešerši a obstarat si potřebnou literaturu.
Dále bude umět správně citovat použité informační zdroje, používat citační manažer a vědět, jak si může urychlit proces psaní pomocí užitečných nástrojů, ať už se jedná o kontrolu jazyka, kolaborativní psaní nebo práci s výzkumnými daty.

Součástí kurzu je i seznámení s etikou vědecké práce, plagiátorstvím, jeho následky a tipy, jak se mu vyhnout.
Student se naučí najít si v rámci svého oboru a tematiky vhodný časopis, v němž může publikovat, bude se orientovat v různých cestách publikování v rámci otevřeného přístupu, bude schopen rozlišit jednotlivé licence CC a umět ukládat výzkumná data.

Student se bude orientovat ve vlastním autorském profilu v různých vědeckých databázích či platformách, pomocí bibliometrie bude umět zhodnotit výkony vědců a informačních zdrojů, bude vědět, jak svou práci podle zákona správně vykazovat.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků. Určeno především pro první ročníky.

Syllabus

Výukový kurz je rozdělen na šest strukturovaných modulů, které účastníky postupně provedou jednotlivými fázemi akademického psaní, vztahujícími se k celému procesu výzkumného cyklu (Design & Discover, Plan & Fund, Gather & Analyse, Publish & Disseminate). Každý z modulů má 4 vyučovací hodiny.

MODUL 1: ZAČÍNÁM aneb Chci psát, ale nevím, jak začít se skládá ze 4 kapitol, které studentům poskytnou základní přehled o problematice publikační činnosti a vědeckém mechanismu, ještě než se do něj sami začlení.

MODUL 2: PROZKOUMÁVÁM aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši se skládá ze 4 kapitol, které studenta provedou fází přípravy na samotnou tvorbu publikační činnosti.

MODUL 3: TVOŘÍM aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit se skládá ze 3 kapitol, v nichž jsou představeny užitečné nástroje různého typu, které by měly studentovi pomoci proces tvorby práce usnadnit a urychlit.

MODUL 4: KONTROLUJI aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství se skládá ze 3 kapitol, jejichž cílem je uchránit studenta nežádoucích důsledků neetického počínání ve vědě.

MODUL 5: PUBLIKUJI aneb Kde můžu hotovou práci publikovat? se skládá ze 3 kapitol, které pojednávají o fázi, v níž je vědecká práce již dokončena, sepsána a zkontrolována a je na čase ji zveřejnit.

MODUL 6: PREZENTUJI SE aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost představuje poslední fázi výzkumného cyklu a jeho 4 kapitoly se zaměřují na prezentaci a hodnocení kvality vědců, jejich již vydaných prací a institucí.

Dostupné studijní materiály:
e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_105
ISCED-F Library, information and archival studies
Duration in weeks 6
Scheduled hours 24
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no