Skip to main content
Skip header

Operační analýza, řešení vybraných úloh

Description

V kurzu popíšeme vybrané metody operační analýzy.
Podíváme se na konkrétní návrhy projektu, ukážeme si metody jejich řešení a vyhodnocení.
Porovnáme dvě základní metody: CPM a PERT. Použití ukážeme na několika příkladech tak, aby student samostatně zvládl formulaci, rozbor a řešení vybraných problémů.
Ukážeme příklady použití Ganttových diagramů.
Pokud zůstane čas, zmíníme a srovnáme i další metody řízení projektů a některé vybrané nástroje.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen všem zájemcům, kteří neměli žádný kurz operační analýzy.

Syllabus

• Metoda kritické cesty, analýza, plánování a rozvrhování složitějších projektů.
Příklady k procvičení.
• PERT, popis metody, distribuční funkce.
• Srovnání metod CPM, PERT a GERT, příklady k procvičení.
• Další metody řízení projektů: CCPM, Ganttův diagram
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_104
ISCED-F Mathematics
Duration in weeks 3
Scheduled hours 6
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no