Skip to main content
Skip header

Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce

Description

Kurz „Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce“ úzce navazuje na realizovaný kurz „Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější“, v rámci kterého si studenti zvědomili svůj talentový profil a rozvinuli jej do akčního plánu osobního rozvoje jak v pracovní, tak i osobní úrovni.

Tento kurz je volným pokračováním vzniklým na základě vydefinovaných potřeb ze zpětné vazby studentů PhD Akademie při osobních konzultacích.
Je pojat jako praktický cyklus 2 intenzivních celodenních workshopů k využívání talentů v praxi a jako základ pro práci s emocemi nejen v týmové spolupráci.

Reaguje na potřebu ještě většího ukotvení talentů a silných stránek do praxe a jejich propojení se světem emocí, které v pracovní úrovni hrají nezanedbatelnou úlohu, mají vliv na efektivitu a výsledky práce či vědecké činnosti, ale i na fungování spolupráce v týmu.
Jak se ukazuje v praxi, často jsou to totiž právě nezvládnuté silné stránky či slabé stránky, které vedou k emočním reakcím, negativně dopadajícím do oblasti osobní či pracovní spokojenosti, vztahů či efektivní týmové spolupráce.

Cílem tohoto kurzu je tedy nejen rozšířit povědomí o talentech do praktické úrovně fungování ve společnosti, ale zabrousit i do úvodu práce s emocemi a rozvoje emoční inteligence jako základů pro rozvoj a fungování člověka v rychle se měnící době 21. století.

Po absolvování kurzu dojde k individuálnímu posílení uvědomění o jedinečnosti každého z nás, pochopení reakcí člověka a rozvoj kompetencí k úspěšnějšímu zvládnutí každodenních osobních i pracovních situací.
Součástí kurzu budou případové studie a konkrétní řešení a zvládnutí dané situace.

Pro koho je předmět určen?
Pouze pro absolventy kurzu „Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější“ - jedná se o navazující program.

Syllabus

1. DEN 1, lektorka Ing. Andrea Šimoníková – Praktická práce s talenty ve skupinové dynamice - využívání talentů v praxi, návrat k talentům a zvědomění unikátnosti a individuality jedince a dopady talentů v týmové spolupráci; silné/slabé stránky při řešení úkolů i v každodenním životě – případové studie; dominantní/vítězná strategie a zvládání úspěchu/neúspěchu

2. DEN 2, lektorka Ing. Kateřina Kučová – Úvod do světa emocí a rozvoje emoční a pozitivní inteligence, emoční spouštěče, naše potřeby a hranice, práce ve skupině, vzájemné sdílení a poznání.

Dostupné studijní materiály:
• BERGER, Jennifer Garvey. Jak lidé zrají: osobnostní růst v pracovním i osobním životě. Překlad Tomáš Hančil. Vydání první. Praha: Portál, 2019. 213 stran. ISBN 978-80-262-1553-0.
• EKMAN, Paul. Odhalené emoce: naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Překlad Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. 328 stran. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-81-3.
• LOJA, Radka. Emoce pod kontrolou: 5 kroků ke zvládání emocí. První vydání. Praha: Grada, 2019. 207 stran. ISBN 978-80-271-2217-2.

V originálu:
• CliftonStrenghs for Students, Gallup Press, 2017, ISBN: 1595621253
• CLIFTON, Jim, Born to build, Gallup press, 2018, ISBN: 9781595621276

Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_110
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 2
Scheduled hours 16
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Andrea Šimoníková
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no