Skip to main content
Skip header

LaTeX pro techniky

Description

Kurz má za úkol seznámit začínající uživatele s typografickým systémem TeX a jeho velmi rozšířenou nadstavbou LaTeX a také se základy typografie.

Cílem je i popis vkládání obrázků a tabulek včetně křížových odkazů a sazba matematických vzorců.
Absolvent bude umět vytvářet nejen delší texty, ale i prezentace a postery.

K úspěšnému absolvování student zpracuje text dle svého výběru, obsahující některý z prvků – obrázek, tabulka, vzorce, a to včetně odkazů na tyto prvky.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

V prvním bloku se seznámíme s instalací potřebných programů pro psaní v LaTeXu nebo s psaním v on-line editorech.
Napíšeme svůj první dokument včetně zavedení češtiny.
Popíšeme základní příkazy a zadávání různých znaků, vysvětlíme princip skupin a prostředí.
Naučíme se zadávat různé mezery a popíšeme typografické rozměry.
Neodmyslitelnou součástí je popis práce s písmy a jeho vlastnostmi.
Seznámíme se s několika typy seznamů a vkládáním poznámek na okraj nebo pod čarou. Samozřejmou možností je vkládání obrázků v různých formátech.
Vytvoříme několik tabulek včetně jejich vhodného umístění v textu a odkazů na ně. Nakonec si text rozčleníme na kapitoly a podkapitoly.

Druhý blok začneme sazbou matematických vzorců.
Ukážeme zápis různých matematických symbolů a také psaní samostatných nebo víceřádkových vzorců.
Seznámíme se s typografickými pravidly psaní matematických textů. Popíšeme možnosti ovlivnění dělení slov a řádkových či stránkový zlomů.
Vytvoříme v textu obsah, seznam literatury a rejstřík.
Naučíme se definovat vlastní příkazy či prostředí a jak se nastavují čítače a délky. Popíšeme sazbu do sloupců, obtékání obrázků a tabulek, otáčení textu nebo vkládání zdrojových textů se zvýrazněnou syntaxí.
Nakonec se naučíme různé způsoby zadávání barev a vytvoření PDF s hypertextovými odkazy.

Třetí blok je zaměřen na tvorbu prezentací a posterů, což nám umožní rozšiřující balík beamer.
Vytvoříme prezentaci s titulní stránkou a logem.
Ukážeme jak vytvořit obsah v prezentaci a jak pracuje prostředí pro bloky.
Seznámíme se s velkým množství barevných motivů pro prezentace.
Neodmyslitelnou součástí prezentace jsou různé překryvy.
Na závěr si ukážeme jak do prezentace vkládat tabulky, obrázky nebo zdrojové texty se zvýrazněnou syntaxí.
Při psaní posterů potřebujeme umět vytvořit jeho záhlaví, zápatí a zvýraznit jeho důležité části.
Také se seznámíme s mnoha barevnými motivy a nezbytnou sazbou do více sloupců.

Dostupné studijní materiály:
[1] RYBIČKA, Jiří. LaTeX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
[2] KOPKA, Helmut a Patrick W. DALY. LaTeX: podrobný průvodce. Přeložil Jan GREGOR. Brno: Computer Press, 2004. DTP & grafika. ISBN 80-722-6973-9.
[3] SATRAPA, Pavel. LaTeX pro pragmatiky, Liberec 2011, http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/latex/
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_018
ISCED-F Mathematics
Duration in weeks 3
Scheduled hours 12
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no