Skip to main content
Skip header

Efektivní a efektní výuka

Description

Výuka všech předmětů je založena převážně na komunikaci a schopnosti předávat informace.
Obě tyto dovednosti patří ve své komplexnosti k nejsložitějším „měkkým“ dovednostem. Aby si studenti a pedagogové porozuměli, používají se různé komunikační prostředky, které se navzájem doplňují a podporují.
Na společných hodinách se s těmito prostředky seznámíme teoreticky i prakticky. Ukážeme si, že tyto principy komunikace lze dodržet, ať se jedná o výuku ve škole nebo v online prostředí.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

1. Úvod do kurzu, ověření komunikačních dovedností účastníků
2. Komunikační proces ve výuce, bariéry a šumy v komunikaci, jejich eliminace
3. Příprava výuky (analýza cílové skupiny, cíle výuky, učební cyklus, časování výuky, atd.)
4. Závěr kurzu (představení se jako učitel), vyhodnocení
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_113
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 4
Scheduled hours 12
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no