Skip to main content
Skip header

Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí?

Description

Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti datové analýzy.
Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou studenti schopni korektně a efektivně připravit naměřená či sesbíraná data pro vlastní analýzu.

Po absolvování kurzu bude student schopen navrhnout datovou matici v kontextu řešeného odborného problému a provést preprocessing sesbíraných či naměřených dat.
Absolvent kurzu je také připraven pro další vzdělávání v oblasti datové analýzy v navazujících kurzech (Popisná statistika, Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě).

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen posluchačům, kteří v rámci svého studia či výzkumu pracují s jakýmikoliv sesbíranými či naměřenými daty.
U studentů se předpokládá základní uživatelská zkušenost s MS Excel.
Syllabus

• Základní pojmy – výběr, populace
• Co sbíráme – typy proměnných
• Jak data sbíráme – dotazníky, výběrové šetření, experimenty, měření
• Jak data zapisujeme – datová matice
• Preprocessing dat
• Úprava datového souboru v MS Excel

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy datové analýzy v úzkém spojení s praktickými aplikacemi, a také upozornit na časté chyby při sběru a přípravě dat.

Dostupné studijní materiály:
prezentace zpracované vyučujícími kurzu. Odborná literatura v českém a anglickém jazyce.


Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_013
ISCED-F Statistics
Duration in weeks 1
Scheduled hours 8
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no