Skip to main content
Skip header

Time Management

Description

Studenti si ujasní své motivy pro efektivní time management, co mohou časovým řízením získat.
Uvědomí si, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby a na základě toho budou analyzovat, jak nejlépe využít svůj potenciál.
Naučí se nastavit cíle sobě a případně i členům svých (budoucích) týmů v souladu s metodikou SMART(ER), budou schopni účelně formulovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle.

Studenti se naučí stanovit priority při plnění cílů, být efektivní při rozhodování. Dokáží identifikovat tzv. časožrouty, tj. příčiny časových ztrát, budou vědět, jak je eliminovat. Dále si uvědomí, na jaké oblasti a činnosti se zaměřit v souvislosti s tzv. work-life balance.

Pro koho je předmět určen?
pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

• Čas a jeho řízení - Techniky řízení času, analýza motivů pro efektivní časové řízení, osobní SWOT analýza
• Pravidla a principy řízení času - Práce s cíli, metoda SMART(ER), krátkodobé a dlouhodobé plány, denní plánování, stanovení priorit, ABC analýza, techniky pro pozitivní vnímání času
• Práce s „časožrouty“ - Analýza „časožroutů“ a stanovení cílů k jejich eliminaci
• Work-life balance
• Nastavení kariérních a životních cílů (výstup kurzu)

Dostupné studijní materiály:
většina materiálů bude poskytnuta na lekci (pracovní listy) a/nebo poskytnuta elektronicky.

Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_111
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 1
Scheduled hours 8
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no