Skip to main content
Skip header

Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál

Description

Kurz "Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál“ nabízí studentům jedinečnou možnost objevit tajemství inovace a ochrany kreativity očima práv chránících duševního vlastnictví.
Seznámíte se se základy ochrany duševního vlastnictví, včetně patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek a také s postupy získání ochrany na národní i mezinárodními úrovni.
Naučíte se chránit a využívat své nápady a tvůrčí díla ve školním i zaměstnaneckém prostředí. Navíc se dozvíte, jak nové technologie ovlivňují právo duševního vlastnictví.

Nechte se inspirovat a získejte dovednosti, které vám pomohou dosáhnout úspěchu a ochránit vaše nápady a inovace.

Kurz "Duševní vlastnictví 360" je odrazovým můstkem pro další kurz nazvaný “Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání“.
Oba kurzy, ale můžete absolvovat i samostatně.

Pro koho je kurz určen?
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

1. Přehled o právu duševního vlastnictví: Získejte základní porozumění koncepci duševního vlastnictví a jeho významu pro ochranu inovací a kreativity.
2. Patenty: Objevte, prozkoumejte, získejte a využijte patentovou ochranu pro vaše technologické vynálezy a inovace.
3. Užitné vzory a průmyslové vzory: Poodhalte tajemství ochrany technických řešení a designu výrobků a objevte, jak užitné vzory a průmyslové vzory posilují vaše konkurenční výhody.
4. Ochranné známky: Prohlédněte si svět firemních značek a naučte se, jak registrovat a chránit ochrannou známku, která bude reprezentovat vaše podnikání.
5. Mezinárodní aspekty práva duševního vlastnictví: Získejte přehled o mezinárodních dohodách a organizacích, které se zabývají ochranou duševního vlastnictví a objevte, jak se bránit v globálním prostředí.
6. Autorská práva: Zjistěte, jak autorská práva chrání vaši kreativitu
7. Školní a zaměstnanecká díla: Mýty kolem vytváření děl ve škole a zaměstnání. Jak se vztahují autorská práva k školním a zaměstnaneckým dílům.
8. Nové technologie a právo duševního vlastnictví: Sledujte, jak nové technologie ovlivňují oblast práva duševního vlastnictví a připravte se na budoucnost inovace.
9. Etika a právo duševního vlastnictví: Etické a právní aspekty práva duševního vlastnictví. Ochranou duševního vlastnictví versus sdílením znalostí.

Dostupné studijní materiály: budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.

Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_108
ISCED-F Law
Duration in weeks 1
Scheduled hours 16
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Hana Martiníková, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no