Skip to main content
Skip header

Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání

Description

Nebojte se dozvědět něco o technologickém transferu a možnostech komercializace vašich nápadů.
Nejsme dnešní, a tak víme, že hlavním směrem vaší doktorandské dráhy je výuka a vědecko-výzkumná činnost. Nicméně proč se nepodívat na další možnosti, které se nabízí a nemít možnost získat pro sebe další benefity z výsledků, které by jinak zůstaly na akademické úrovni.
Pokud se tak rozhodnete budou vám z naší strany ukázány možnosti posunutí výsledků z akademické úrovně do komerčně úspěšného produktu nebo služby. Můžete tímto způsobem rozšířit své znalosti o nutnosti průzkumu trhu, určení technologické úrovně, určení strategie, možnosti financování a ochraně duševního vlastnictví.

Co vám to přinese? To vždy záleží na mindsetu daného člověka.

Nicméně absolvováním našeho kurzu získáte:
• zcela nový náhled (vždy je dobré se podívat na své vynálezy z různých směrů),
• nové znalosti (jak, co kdy, kde a proč to dělat),
• a to nejdůležitější pro vaši kariéru je objevení jiného přístupu k dalšímu směřování vašeho úspěšného profesního růstu a aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

Kurz "Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání" navazuje na kurz nazvaný “Duševní vlastnictví 360: jak chránit inovace a kreativitu“.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

1. Objevte svět inovací:
• Představení kurzu a jeho významu
• Získání dovedností a znalostí pro úspěšný přenos technologií do praxe

2. Od laboratoře k trhu:
• Strategie komercializace a přizpůsobení výsledků výzkumu tržním potřebám
• Identifikace a hodnocení inovačního potenciálu vědeckých objevů

3. Vybudujte svůj inovační brand:
• Budování osobního i profesionálního inovačního profilu
• Efektivní prezentace vědeckých výsledků

4. Strategie úspěšného transferu technologií:
• Vytipování vhodných oblastí aplikace vědeckých objevů
• Plánování a implementace transferu technologií do praxe

5. Financování inovací:
• Nástroje financování výzkumu a vývoje
• Identifikace možností pro získání investic do inovativních projektů

6. Právní aspekty a duševní vlastnictví:
• Ochrana duševního vlastnictví vědeckých objevů
• Smluvní dohody a licenční modely pro komercializaci výsledků výzkumu

7. Spolupráce a networking:
• Vytváření strategických partnerství a sítí pro transfer technologií
• Podpora multidisciplinární spolupráce a sdílení zkušeností mezi studenty

8. Realizace spin-off:
• Založení inovativního spin-off na základě vědeckých objevů
• Manažerské a podnikatelské dovednosti pro úspěšné podnikání

9. Úspěšné příběhy transferu technologií:
• Inspirativní příklady úspěšných komercializací vědeckých objevů
• Motivační příběhy podnikatelů a vědců, kteří změnili svět pomocí transferu technologií.

Dostupné studijní materiály:
Budou zaslány studentům přihlášeným do kurzu.

Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_107
ISCED-F Law
Duration in weeks 1
Scheduled hours 16
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no