Skip to main content
Skip header

Stress Management

Description

Seminář umožní studentům identifikovat stres a naučit se lépe zvládat zátěž.
Uvědomí si, jak na něj působí stresová reakce, jak ji identifikovat a lépe zvládat, naučí se lépe čelit časovému řízení a rozhodování ve stresu.
Dále si uvědomí, na jaké oblasti a činnosti se zaměřit v souvislosti s tzv. work-life balance.

V rámci psychohygieny budou studenti seznámeni s efektivními technikami zvládání zátěže a stresu (coping - techniky efektivní práce se zátěží, strategie).

Součástí semináře je identifikace používaných strategií zvládání stresu a praktický nácvik relaxačních, dechových, jógových aj. antistresových technik

Syllabus

• Identifikace stresu, popis stresové reakce, její význam
• Identifikace zátěže stimulující a zátěže ohrožující, seznámení s obrannými mechanismy
• Diagnostika frustrační tolerance, chování typu A/B
• Strategie zvládání zátěže (diagnostika s rozborem)
• Časové řízení a rozhodování ve stresu, work-life balance
• Úvod do tělesného cvičení a jógy, fasciální protažení
• Nácvik a možnosti využití dechových, relaxačních, jógových aj. antistresových technik
• Sestavení individuálního plánu copingových strategií
• Využití technik pro uvolnění svalového napětí
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_124
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 1
Scheduled hours 16
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no