Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zápočtové a zkouškové testy z cizích jazyků (LMS)

S Katedrou jazyků spolupracujeme dlouhodobě na HW a SW a organizačním zajištění hladkého průběhu zápočtových a zkouškových testů ze všech cizích jazyků vyučovaných na univerzitě. Elektronické zápočtové a zkouškové testy v LMS zde skládají studenti ze všech fakult VŠB-TUO průběžně - předtermíny na začátku každého semestru, zápočty v řádném termínu a zkoušky včetně opravných termínů.

DSC00546 DSC00552

> Webové stránky Katedry jazyků

Výuka ČJ zahraničních studentů - KaMD118

D118 erasmus výuka DSC_0814 DSC_0816

> Více o Češtině pro zahraniční studenty

O spolupráci:

Citace z časopisu Akademik 3/2019, str.32 (PDF verze)

"Katedra jazyků Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se ve své široké nabídce jazyků orientuje také na výuku českého jazyka pro cizince. Tato již dlouholetá specializace umožnila katedře sestavení kvalitních a efektivních výukových programů češtiny, ve kterých vyučuje kvalifikovaný tým odborně vzdělaných pedagogů. Metodika výuky jednoznačně upřednostňuje nácvik komunikativních dovedností, snahou je, aby se studující již při omezené slovní zásobě a za pomoci nejzákladnějších znalostí gramatiky byli schopni dorozumět v daném jazyce. Mezi nabízené kurzy češtiny pro cizince patří ty, jejichž prvořadým cílem je připravit posluchače během jednoho roku na studium v češtině, aby mohli poté nastoupit na některou z fakult VŠB-TUO. Výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny pět dní v týdnu. Na základě poptávky je možné zorganizovat i kratší, například tříměsíční kurzy. V současné době probíhají kurzy pro rusky hovořící a vietnamské uchazeče. Kromě toho, že si posluchači osvojí jazyk potřebný ke studiu, seznamují se také s nejrůznějšími aspekty života v České republice, aby se jim lépe zvykalo na nové kulturní prostředí. Každý cizinec si po příchodu do jiné země v menší či větší míře musí projít určitým „kulturním šokem“, proto se našim studentům snažíme pomoci jej co možná nejlépe překonat. Je to pak velmi uspokojivý pocit, když potkáváme absolventy kurzů na chodbách již coby úspěšné posluchače VŠB-TUO. Značná část jazykových kurzů češtiny probíhá také pro studenty výměnných programů, a to ve spolupráci s PC pavilonem, umístěným v prostorách vysokoškolských kolejí, který pro tento účel poskytuje velmi vhodné zázemí. V případě těchto posluchačů jde o to, aby se během jednosemestrálního, v některých případech dvousemestrálního pobytu naučili základům češtiny, užitečným pro studentský pobyt u nás. Také se dozví o zajímavostech v České republice a možnostech, kam se v naší zemi mohou podívat. Kurzy mají tradičně široký ohlas a cizinci z řad studentů vítají >možnost, že si tento předmět mohou zapsat."

Text: Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D. a Mgr. Karolina Slamová, Ph.D., Katedra jazyků VŠB-TUO

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL je test ověřující úroveň praktického ovládání angličtiny u adeptů, kteří nejsou rodilými anglickými mluvčími. Počítačový pavilon ve spolupráci s Katedrou jazyků zajišťuje přípravu testovacího prostředí určeného pro vykonávání mezinárodního elektronického testu jazykových znalostí TOEFL.

> Více informací o zkoušce TOEFL