Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

nastenny_pult

Pravidla pro práci s bezdrátovým připojením k síti TUONET

 

  1. VŠB-TU Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení do své sítě TUONET pomocí vlastních technických prostředků ve vybraných vnitřních prostorách univerzity.
  2. V rámci PC pavilonu je návštěvníkům pro připojení soukromých notebooků do sítě TUONET k dispozici bezdrátový přístupový bod - wifi.
  3. NÁSTĚNNÝ PULT“ na chodbě PC pavilonu je prostor určený pro práci (bezdrátové připojení do sítě) se soukromými notebooky v rámci PC pavilonu (případně prostory vedle vrátnice budovy D)!
  4. Pro možnost případného připojení externího zdroje napájení notebooku je vedle nástěnného pultu instalována el.zásuvka. Permanentní připojení do el. sítě a napájení soukromých notebooků není žádoucí.
  5. Pracovní místa na učebnách (s pevným připojením do sítě) jsou určena VÝHRADNĚ pro práci s počítači zde k tomuto účelu instalovanými provozovatelem PC pavilonu !
  6. Veškerý provoz v síti TUONET (včetně bezdrátového připojení) podléhá nařízením rektora pro provoz počítačové sítě (2/99 Pravidla užívání počítačové sítě VŠB – TUO) a uživatelé jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi!
  7. Provoz PC pavilonu je regulován provozním řádem a jeho body se vztahují i na práci se soukromými počítači (notebooky). Návštěvníci PC pavilonu jsou povinni se s ním seznámit a řídit se uvedenými pokyny.
  8. Zneužití pevného připojení (vytahování síťových konektorů z instalovaných PC) pro práci se svým soukromým notebookem bude hodnoceno jako porušení Provozního řádu PC pavilonu s možností využití případných sankcí a postihů.
  9. Technické informace týkající se připojení k bezdrátové síti TUONET naleznete na stránkách wifi.vsb.cz.
  10. V případě problémů s připojením k bezdrátové síti kontaktujte prosím Help Desk VŠB-TUO (telefonní číslo: 5666) popřípadě použijte kontaktní formulář nebo emailem na .