Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V této počítačové učebně mohou své předměty vyučovat všechny fakulty VŠB-TUO, které potřebují pro svou výuku specializovaných předmětů vysoký výpočetní a grafický výkon a mají vysoké nároky na operační paměť.

Výuku lze objednat prostřednictvím centrálního rozvrhového systému.

V rámci komplexní a aktivní podpory celoškolské výuky Centrum informačních technologii - 9870, útvar 9872 zajišťuje:

 • plně funkční HW a jeho rozvoj,
 • instalaci a přístup k požadovanému licenčnímu výukovému SW,
 • provozní dobu učebny dle centrálního rozvrhu,
 • dopolední a odpolední operátorský servis,
 • ostrahu a bezpečnost učebny a jiné.

Pro přímou podporu výuky je pracovna vybavena audiovizuálním systémem obsahující data projektor a zvukový systém umožňující pedagogovi demonstrovat konkrétní použití aplikačního software a prezentací.
K audiovizuálnímu systému lze připojit i externí zdroje, jako například přenosný počítač pedagoga nebo studenta, s možností připojení tohoto zařízení do počítačové sítě VŠB-TUO.
Dále je pracovna vybavena klimatizací, která nejenom prodlužuje životnost pracovních stanic, ale přispívá také k vytvoření vysoce kvalitního prostředí pro práci a to i v letních měsících.

Jaké předměty jsou vhodné pro výuku na této pracovně?

Veškeré, které potřebují vysoký výpočetní nebo grafický výkon, například:

 • řešení rozsáhlých matematických úloh (aplikace MATLAB),
 • simulace z oblasti termodynamiky a dynamiky tekutin (aplikace Fluent, CFX),
 • simulace z oblasti fyzikálních jevů metodou konečných prvků (aplikace Ansys, MARC),
 • návrhy a simulace částí strojů, konstrukce (aplikace Creo, Catia),
 • vlastní řešení různých výpočetních úloh vyžadující paralelizaci (paralelní prostředí MPICH a PVM).

Jaké předměty nejsou vhodné pro výuku na této pracovně?

Veškeré, které nepotřebují výpočetní techniku vůbec nebo jen v omezené míře, kdy se zdaleka nevyužívá dostupný výkon pracovních stanic, například:

 • předmět, kde se počítač používá pouze jako psací stroj,
 • předmět, kde se počítač používá pouze jako nástroj pro prohlížení WWW stránek,
 • předmět, které lze vyučovat na jakékoliv běžné počítačové učebně.