Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V roce 1993 začal provoz počítačových učeben na KaM v přízemí ubytovací části E se dvěma místnostmi E116, E117 a 22 ks PC 386 SX vzájemně propojenými koaxialním kabelem a síťovými kartami Ethernet do lokální počítačové sítě. Připojení do akademické sítě nebylo k dispozici.

E 116

e116_1-me116_2-m

E 117

e117_1e117_2-m

Po dlouhé době a v období HW a SW rozvoje dne 5.10.2000 přibyla nová učebna s 13 pracovními místy. Již existovala strukturovaná kabeláž, optické připojení do akademické sítě i metasítě Internet.

E115

e115_1-m

Dne 15.2.2001 byla slavnostně otevřena v pořadí již čtvrtá PC učebna na KaM v objektu E.Přibylo dalších 13 PC pro studenty a PC učebny již nyní měly 48 celoškolsky přístupných pracovních míst.

E114

e114_1-me114_2

Učebny přestěhovány na budovu D

V rekonstruovaných prostorách po Rádiu kolej v objektu D Kam byla dne 4.2.2002 slavnostně za přítomnosti celebrit univerzity otevřena Internetová pracovna D116-D117.Kapacita celoškolských učeben byla doplněna o dalších 21 pracovních míst PC Dell OptiPlexGX1. Technika a část topologie sítě mohla být pořízena na základě daru od Severočeských dolů, a.s. Chomutov v celkové výši 500.000,-Kč. Kapacita budovaného PC pavilonu vzrostla na 73 pracovních míst pro studenty ubytované na kolejích VŠB-TUO.

Internetová pracovna D116-D117

d116_1d116_2d116_3

Operátorské služby byly decentralizovány v 6 učebnách, což přinášelo mimo jiné duplicity periférních zařízení a velký počet operátorského personálu

PC Pavilon po stěhování, před rekonstrukcí

pred_rek_2pred_rek_3-mpred_rek_4-m

pred_rek_5-mpred_rek_6-mpred_rek_7-m

Po rekonstrukci na podzim roku 2002

soucasnost_1-msoucasnost_2-msoucasnost_3-m

Listopad roku 2003

Začátek poskytování centralizované služby automatizovaného tisku a kopírování a zavedení jijich bezhotovostních plateb. Jedná se o vlastní automatizovaný tiskový a kopírovací systém (ATS) vyvinutý, využívaný a rozvíjený od listopadu roku 2003 na celoškolských počítačových učebnách ve správě CIT - 9872.

soucasnost_4-msoucasnost_5-m

Rok 2008

Začátek poskytování certifikace TOEFL iBT ve spolupráci s Katedrou jazyků.

Rok 2010

Začátek spolupráce s HGF v oblasti automatizovaného přijímacího řízení v LMS.

Rok 2012

Začátek spolupráce s Katedrou fyziky v oblasti automatizovaných zápočtů a zkoušel v LMS.

Rok 2013

Začátek spolupráce s Katedrou jazyků v oblasti automatizovaných zápočtů a zkoušel v LMS.

Srpen 2018

Po 15-ti letech provozování byl ukončen provoz tiskového systému ATS. 

Září 2018

Nasazen univerzitní tiskový systém SafeQ.