Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podpora výuky (CAD/CAM/FEM/CAE, cizí jazyky, atd.)

Samostatná práce na projektech mimo výuku

V univerzitních učebnách provozovaných CIT 9872 mohou své předměty vyučovat všechny fakulty VŠB-TUO.

LMS - Automatizované zápočtové a zkouškové testy a příjímací řízení

TOEFL - Certifikace prestižní, mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny

Reprografické služby - tisk, scan, nabíjecí centrum, plotter A1, řezačka papíru

Informační kiosky - rychlý a snadný přístup k informacím z Internetu, univerzitního informačního systému, pro úpravu dokumentů a jejich tisk