Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzitní muzeum je organizačně začleněno pod útvar prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu.

Poradním orgánem prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu je Muzejní rada.

Předsedou Muzejní rady je prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.