Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku je neprofesní, zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost ve věku od 55 let.

Účastník U3V není studentem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách).

Obsahem studijního programu „Dobrodružný život prarodičů“ jsou zásadní informace o lidském zdraví a zdravém životním stylu, zákonitostech lidské psychiky a kritického myšlení, dále některá doporučení směřující k sebepoznání a funkční mezilidské komunikaci, vybrané techniky efektivního řešení životních krizí, aktuálních oblastech rodinného práva a financí, novinkách z oblasti vědy, techniky a biomedicíny, zajímavostech o historii Moravskoslezského regionu a politických tématech týkajících se nejen evropské integrace.

Zahájení studia: září 2019
Ukončení studia: květen 2021
Celková doba studia: čtyři semestry (2 roky)
Konání výuky: vždy ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin, 2x v měsíci

Výuku vedou akademičtí pracovníci Katedry společenských věd VŠB-TUO.

Platba: 500,- Kč za 1 semestr (platbu je nutno provádět každý semestr)
Číslo účtu: 127 089 559/0300
Variabilní symbol: 7111901, do poznámky k platbě je nutno uvést jméno účastníka U3V a číslo příslušného semestru.