Skip to main content
Skip header

Article

MATYÁŠKOVÁ, Gabriela. SROVNÁVACÍ GRAMATICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO RUSKÉHO A ČESKÉHO VĚDECKÉHO STYLU (NA MATERIÁLU Z OBLASTI GEOLOGIE). ACC Journal. Technická univerzita v Liberci, 2023, XXIX(3), p. 77-81. ISSN 1803-9782. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Karolina SLAMOVÁ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Pavel KANTOR. Municipal sludges as sources of energy or nutrients – What is the best?. Energy. Elsevier, 2023, 275(15.6. 2023), p. 127469. ISSN 0360-5442. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Marek KUCBEL, Christoph PFEIFER, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jitka HRBEK, Michal ŠAFÁŘ, Karolina SLAMOVÁ, Barbora ŠVÉDOVÁ and Pavel KANTOR. Incidence and spread of additives from co-combustion of plastic waste in domestic boilers in indoor and outdoor environments around the family house. Energy. Elsevier, 2023, p. 129357. ISSN 0360-5442. [Detail]
BUČKOVÁ, Michaela, Bohuslav HALFAR and Libuše HALFAROVÁ. Linguistic and Legal Comprehensibility of the Text. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2022, 25(1), p. 17-27. ISSN 1212-3951. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HAJNYŠ, Lucie GEMBALOVÁ, Andrea ZAPLETALOVÁ and Pavel KRPEC. Influence of Heat Treatment of Steel AISI316L Produced by the Selective Laser Melting Method on the Properties of Welded Joint. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(5), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL and Karolina SLAMOVÁ. The origin of potential precursors of secondary organic aerosols during combustion of biochar and softwood in residential heating. Process safety and environmental protection. San Diego: Elsevier, 2022, 161(2022-06-26), p. 147-161. ISSN 0957-5820. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Michal ŠAFÁŘ, Silvie KOVAĽ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ and Karolina SLAMOVÁ. Fate of microplastics during composting and their leachability. Sustainable Chemistry and Pharmacy. AMSTERDAM: Elsevier, 2022, 30(december 2022), p. nestránkováno. ISSN 2352-5541. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ, Šárka FLODROVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. An Influence of the Fuel Type on Element Behaviour in Domestic Boilers with Respect to the Circular Economy. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(11), p. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Hana BRŤKOVÁ and Karolina SLAMOVÁ. The quality of composts prepared in automatic composters from fruit waste generated by the production of beverages. Bioresource technology. San Diego: Elsevier, 2021, 341(3 September 2021), p. nestránkováno. ISSN 0960-8524. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ and Anna GROBELAK. The use of polymer compounds in the deposits from the combustion of briquettes in domestic heating as an identifier of fuel quality. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2021, 2021(11), p. 1-15. ISSN 0944-1344. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ and Malgorzata KACPRZAK. Effect of biochar addition on the improvement of the quality parameters of compost used for land reclamation. Environmental Science and Pollution Research. Vídeň: Springer, 2021, 2021(11), p. nestránkováno. ISSN 0944-1344. [Detail]
PLATOŠOVÁ, Daniela, Jiří RUSÍN, Jan PLATOŠ, Kateřina SMUTNÁ and Roman BURYJAN. Case study of anaerobic digestion process stability detected by dissolved hydrogen concentration. Processes. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 9(1), p. 1-11. ISSN 2227-9717. [Detail]
DANDOŠ, Rostislav, Vladimír BEZDÍČEK and Andrea WLOCHOVÁ. Accuracy of determination of azimuth with a gyrotheodolite by the follow-up measurement. Arabian Journal of Geosciences. Vídeň: Springer, 2020, 13(5), p. nestránkováno. ISSN 1866-7511. [Detail]
BEZDÍČEK, Vladimír, Rostislav DANDOŠ, Miroslav KONEČNÝ, Juraj KOTRBANEC, Tomáš KRÁĽ and Andrea WLOCHOVÁ. Orientation measurement with gyrotheodolite. Geodesy and Cartography. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, 44(3), p. 100-105. ISSN 2029-6991. [Detail]
OVESNÁ, Gabriela, Hana STAŇKOVÁ, Ladislav PLÁNKA and Andrea WLOCHOVÁ. The history of mine surveying and mining maps. Geodesy and Cartography. Taylor & Francis, 2017, 43(3), p. 118-123. ISSN 2029-6991. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina and Andrea WLOCHOVÁ. Promoting e-learning for students at technical faculties. The journal of higher education language teaching and learning. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 2017, 2017(2017), p. nestránkováno. ISSN 2343-0281. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina and Andrea WLOCHOVÁ. Promoting e-learning for students at technical faculties. The journal of higher education language teaching and learning. Tampere University of Applied Sciences, 2017, 2017(5.5.2017), p. 5.5.2017. ISSN 2343-0281. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. How Cultural and Linguistic Considerations Affect the Learning of English in the Czech Republic. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2016, 228(1), p. 92-99. ISSN 1877-0428. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Philip Roth''s and Josef Škvorecký'' Alter Ego in Igor Hájek''s Comparative Perspective. Kosmas : Czechoslovak and Central European journal. Washington (D.C.): Czechoslovak Society of Arts & Sciences (SVU), 2011, 24(2), p. 45-61. ISSN 1056-005X. [Detail]
MRŮZKOVÁ, Pavla. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmentě. Pedagogická orientace : Odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, 21(1), p. 132-135. ISSN 1211-4669. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Konstitution journalistischer Textsorten - harte Nachricht und Bericht. Fen Edebiyat Dergisi = The Journal of Arts and Science. Sakarya: Sakarya University, Faculty of Arts and Science, 2010, 12(2), p. 95-106. ISSN 1301-3769. [Detail]
MRŮZKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, LX(3-4), p. 352-354. ISSN 0031-3815. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Igor Hájek – the Czech Literary Scientist in Exile. Fen Edebiyat Dergisi = The Journal of Arts and Science. Sakarya: Sakarya University, Faculty of Arts and Science, 2009, 11(2), p. 173-179. ISSN 1301-3769. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Cizí jazyky na TTU Tallinn. Cizí jazyky. 2000, 43(3), p. 105-106. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Výuka jazyků na TU BA Freiberg. Cizí jazyky. 1999, 42(5-6), p. 104-105. ISSN 1210-1811. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika. How to Learn a Foreign Language. Cizí jazyky. 1999, 43(1), p. 17-18. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Spezialhochschule wird zu moderner Universitat. Montanwissenschaften weiter im Mittelpunkt. Freie Presse Freiberger Zeitung /Deutschland/ - vyšlo 8.7.1998. 1998, ( ), p. 3-4. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Europaisches Wahrungssystem. Ekonomix. 1997, 7.(2), p. 21-22. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Lean Management. Ekonomix. 1997, 7.(2), p. 21-22. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Fixing the Exchange Rate. Ekonomix. 1997, 7.(2), p. 22-23. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. The banking system. Ekonomix. 1997, 7.(2), p. 22-23. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Modern Banking. Ekonomix. 1997, 7.(2), p. 22-23. ISSN 1211-202X. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela. Ze života americké univerzity. Cizí jazyky. 1996, 39.(5-6), p. 84-86. ISSN 1210-1811. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Microeconomics and Macroeconomics. Ekonomix. 1996, 6.(9-10), p. 20-21. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 9 - Werbung und Public Relations. Ekonomix. 1996, 6.(9-10), p. 21-22. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Management. Ekonomix. 1996, 6.(3), p. 24-25. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirschaftsdeutsch. Lektion 6 - Marktformen. Ekonomix. 1996, 6.(3), p. 25-26. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Recruiting Job Candidates in the United Kingdom I. Ekonomix. 1996, 6.(4), p. 26-27. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. The Importance of Marketing. Ekonomix. 1996, 6.(2), p. 26-27. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 7 - Unternehmensformen. Ekonomix. 1996, 6.(4), p. 27-28. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 5 - Die Borse. Ekonomix. 1996, 6.(2), p. 27-28. ISSN 1211-202X. [Detail]
SLEZÁKOVÁ, Hana. Recruiting Job Candidates in the United Kingdom II. Ekonomix. 1996, 6.(6-8), p. 28-29. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 8 - Marketing. Ekonomix. 1996, 6.(6-8), p. 29-30. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav and Aleš ONDRŮJ. Česko-německo-anglický slovníček finančních pojmů. Ekonomix. 1996, 6.(1), p. 32-35. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 4 - Funktionen des Geldes. Ekonomix. 1996, 6.(1), p. 35-36. ISSN 1211-202X. [Detail]
ŠVÁBOVÁ, Julie. Současná školská reforma ve Španělsku. Aula. : Centrum pro studium vysokého školství Praha, 1995, 3(1), p. 17-26. ISSN 1210-6658. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Eva. Závěrečné zkoušky z cizího jazyka na střední škole ve Velké Británii. Cizí jazyky. 1995, 38(7-8), p. 285-287. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Ze současné německé geopolitické terminologie. Cizí jazyky. 1995, 38(9-10), p. 366-367. ISSN 1210-1811. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda. Intenzivní kurz Wirtschaftsdeutsch. Cizí jazyky. 1995, 39(3-4), p. 67-68. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Wir studieren Wirtschaftsdeutsch. Lektion 0 + Lektion 1 - Unser Zeitalter. Ekonomix. 1995, 5(10), p. 23-24. ISSN 1211-202X. [Detail]
LANTOVÁ, Věra. Jak se vyzbrojit do hodin anglické konverzace. Cizí jazyky. 1994, 38(3-4), p. 104-111. ISSN 1210-1811. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela. Chtějí se Američané učit ruský jazyk?. Cizí jazyky. 1994, 38(3-4), p. 141-143. ISSN 1210-1811. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda. JAK BYLO NA KURZU? nebo JAKÝ BYL KURZ?. Cizí jazyky. 1994, 38(3-4), p. 147-149. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Die germanischen Sprachen Europas im Uberblick. Cizí jazyky. 1994, 38(1-2), p. 30-32. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Fortbildungsseminar Wirtschaftsdeutsch. Cizí jazyky. 1994, 38(1-2), p. 61-62. ISSN 1210-1811. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav. Malá výběrová bibliografie literatury k hospodářské němčině. Cizí jazyky. 1994, 38(1-2), p. 61-63. ISSN 1210-1811. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela. Video in Teaching English. Cizí jazyky. 1993, 36(5-6), p. 187-191. ISSN 1210-0811. [Detail]

Scientific book

ADÁMKOVÁ, Marcela, Marta KOSTROVÁ and Otília DROTTNEROVÁ. WORDLIST English-Czech Dictionary for Business Students. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0269-4. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda and Libor FOLVARČNÝ. Česko-ruský slovník VŠB-Technické univerzity Ostrava. Názvy fakult, kateder, studijních programů, studijních oborů.Přílohy. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-248-0264-3. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav and Vratislav SLEZÁK. Němčina pro školy technického zaměření. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2003. ISBN 80-7225-036-1. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav and Miloš PAPÍRNÍK. Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. ISBN 80-902199-4-2. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda and Anna LINHARTOVÁ. Česko-německý a německo-český slovník pro studium a praxi doma i v zahraničí. Ostrava: Montanex, 1995. ISBN 80-85780-09-7. [Detail]

Chapter

MRŮZKOVÁ, Pavla and Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. Survey results in DETVET - Methodology framework. In: Survey results in DETVET - Methodology framework. Tampere: TAMK University of Applied Sciences, 2011. p. 52-56. ISBN 978-952-5903-11-9. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda. Deutsch-tschechisches Vokabular. In: Německé texty pro technické fakulty. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TUO, 2000. p. 91-105. ISBN 80-7078-814-3. [Detail]
DROTTNEROVÁ, Otília. America and Her Influence on the Czech Republic. In: America and Her Influence upon the Language and Culture of P. Germany - Frankfurt am Main: Peter Lang /Europaischer Verlag der Wissenschaften/, 1998. p. 15-37. ISBN 3-631-33193-2. [Detail]
ŘÍMÁNKOVÁ, Eva. Anglicismy v současné ruštině - sborník referátů Rossica Ostraviensia - z mez. konference Ruština v ekonom. sféře. In: . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské university, 1995. ISBN 80-7042-436-2. [Detail]

Conference paper

VONTOROVÁ, Jiřina, Jitka PODJUKLOVÁ, Petr MOHYLA, Klára KURSOVÁ and Karolina SLAMOVÁ. Advantages of glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) in the analysis of different types of zinc coatings on steel. In: METAL 2023 : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 17–19, 2023, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2023. p. 426-432. ISBN 978-80-88365-12-9. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. HYBRID LEARNING COMPARED TO OTHER METHODS USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN22 Proceedings :14th International Conference on Education and New Learning Technologies : Palma, Spain, 4-6 July, 2022. Valencie: IATED Academy, 2022. p. 2132-2140. ISBN 978-84-09-42484-9. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Klára KURSOVÁ, Petra MAIEROVÁ and Karolina SLAMOVÁ. DETERMINATION OF SULPHUR CONTENTS IN METALLURGICAL SLAGS. In: METAL 2022 : 31th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. p. 156-161. ISBN 978-80-88365-02-0. [Detail]
HALFAROVÁ, Libuše. Práce s textem při výuce odborného jazyka ve virtuálním prostředí. In: FORLANG 2021 : 10. ročník medzinárodnej konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí : 23.-24. júna 2021. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 111-119. ISBN 978-80-553-3948-1. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ and Karolina SLAMOVÁ. Study of the chromium layer using GDOES, optical microscopy and EDX microanalysis on a scanning electron microscope. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. p. 606-611. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Telecollaborative Language Learning. In: Fourth International Scientific Conference Communication Trends in the Post-literacy Era: Multilingualism, Multimodality, Multiculturalism : proceedings : 8-9 November 2019, Yekaterinburg, Russian Federation. Dubaj: Knowledge E, 2020. p. 1 - 13. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka and Catherine FELCE. Telekollaboration zwischen Frankreich und Tschechien - ein interkulturelles Projekt mit Deutsch als Lingua Franca. In: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung = Interculturality in Language, Literature and Education = Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání : recenzované příspěvky mezinárodní konference Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu 2019 : 10.–12. října 2019, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra cizích jazyků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. p. 169 - 183. ISBN 978-80-7560-327-2. [Detail]
WOJNAROVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Petra VÁŇOVÁ and Karolina SLAMOVÁ. The comparison of methods for the analysis of the chemical composition of aluminum alloys. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. p. 1053-1059. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Jaroslav BEŇO, Martin KRYSMÁNEK and Karolina SLAMOVÁ. Comparison of methods for determination of sulphur in reclaimed sand. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. p. 131-137. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
WLOCHOVÁ, Andrea and Karolina SLAMOVÁ. Humanistic Trends of the Bohemian Brethren and Their Printing House in Kralice. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 22 October - 24 October, 2019, Florence, Italy. Volume 6. Issue 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 265-272. ISBN 978-619-7408-96-6. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Existentialism in literature. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 6. Issue 1, History, Philosophy, Archeology, History of Art, Performing & Visual Arts, Architecture & Design, Literature & Poetry, Language & Linguistics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 481-488. ISBN 978-619-7408-90-4. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Foreign Reflection of Jaroslav Seifert's Work. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 6. Issue 1, History, Philosophy, Archeology, History of Art, Performing & Visual Arts, Architecture & Design, Literature & Poetry, Language & Linguistics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 505-512. ISBN 978-619-7408-90-4. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Karolina SLAMOVÁ and Petr MOHYLA. Zinc - nickel coating and its characterization by RF-GDOES and EDX analysis. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. p. 1180-1185. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
WLOCHOVÁ, Andrea and Karolina SLAMOVÁ. The Importance of the Kralice Bible. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 23-26 October, 2018, Florence, Italy. Volume 5. Issue 2.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 187-194. ISBN 978-619-7408-68-3. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Jaroslav Hasek's Svejk and His Art of Survival. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 503-508. ISBN 978-619-7408-61-4. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petr MOHYLA and Zuzana TRAWINSKÁ. Characterization of galvanized coating using RF-GDOES. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1280-1285. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Vladimíra SCHINDLEROVÁ, Jiřina VONTOROVÁ and Zuzana TRAWINSKÁ. Mechanical and creep properties of P92 steel with different delta ferrite content. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 542-546. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
HREUSOVÁ, Kristína, Martin KRUPA and Andrea WLOCHOVÁ. A SURVEY OF SPATIAL POSITION FOR TRACK SECTION POVAŽSKÁ TEPLÁ – ŽILINA. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 22. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 27-34. ISBN 978-619-7408-02-7. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. The reception of Václav Havel’s plays in exile. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : science & arts : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 641-648. ISBN 978-619-7408-24-9. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Karel Čapek and his universal message. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : science & arts : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 533-538. ISBN 978-619-7408-24-9. [Detail]
JUŘÍČKOVÁ, Radka. Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu. In: DITECH'12 : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 6-10. ISBN 978-80-7435-178-5. [Detail]
JUŘÍČKOVÁ, Radka. OPTIMIZING THE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN REGARDS TO STUDENT LEARNING STYLES AND E-LEARNING. In: Efficiency and Responsibility in Education 2012 : proceedings of the 9th international conference : 7th-8th June 2012, Prague, Czech Republic, EU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. p. 230-239. ISBN 978-80-213-2289-9. [Detail]
ŠUŠKOVÁ, Veronika. Some notes on common errors in translation of academic texts in the field of electrical engineering. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. p. 14;17. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
JUŘÍČKOVÁ, Radka. K problematice rozvoje jazykových kompetencí akademické obce VŠB-TUO e-learningovou formou s ohledem na individuální učební styly při studiu cizích jazyků. In: Tvorba e-learningových opor na VŠ : 9. a 10. února 2012 : sborník příspěvků z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 53-60. ISBN 978-80-87035-54-2. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. The canon of Czech literature in the anglophone world. In: “Young Czech And Slovak Professionals In America” : program and abstracts of the 2011 regional SVU conference : Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, New York, NY 10021, June 3 – 5, 2011. Washington (D.C.): Czechoslovak Society of Arts & Sciences (SVU), 2012. p. 219-243. ISBN 978-0-615-57810-1. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Erhöhung der Fremdsprachenkompetenzen von Hochschulstudenten. In: Forlang – Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Košice: Technická univerzita Košice, 2011. p. 291-297. ISBN 978-80-553-0743-5. [Detail]
JUŘÍČKOVÁ, Radka. Realizace tvorby e-learningových kurzů odborné angličtiny v prostředí LMS Moodle v rámci projektu InterDV na VŠB-TUO. In: MoodleMoot.cz 2011 : sborník abstraktů mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 16-16. ISBN 978-80-248-2496-3. [Detail]
MRŮZKOVÁ, Pavla. Analýza autoevaluačního procesu školy a její další rozvoj. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. : Sborník z VII. ročníku konference : [elektronický zdroj]. Olomouc: Votobia, 2010. p. 112-117. ISBN 978-80-244-2593-1. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Czech Literature from the Viewpoint of an Exile Literary Critic. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. p. 6. ISBN 978-80-7318-922-8. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Prokletá i požehnaná - tradice české literatury z perspektivy exilového kritika Igora Hájka. In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2010. p. 97-101. ISBN 978-83-926152-7-9. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Dílo Josefa Škvoreckého očima Igora Hájka. In: Język, literatura i kultura Czech : materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 2. Ratiboř: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. p. 117-121. ISBN 978-83-926153-3-0. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Zur Problematik der Textsemantik. In: Die deutsche Sprache und Literatur im eruropäischen Raum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 217-224. ISBN 978-80-244-2252-7. [Detail]
ŠVÁBOVÁ, Julie. Teaching/Learning of Languages at Technical Universities. In: 20th World Congress Czechoslovak Society of Arts and Sciences /SVU/. American University SVU Washington, D.C.2000. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika. Language Learning/Teaching through Information Technology I. In: ICEE'00 - International Conference on Engineering Education /CD-ROM/. National Chiao Tung University Taiwan2000. p. WA7-4. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika. Facilitating Students' Autonomy. In: LSP Forum'99 Proceedings. Praha: AUAČR/ATECR, 2000. p. 138-139. ISBN 80-238-5677-4. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika. Language Learning/Teaching through Information Technology II. In: RUFIS'00 Role of Universities in the Future Information Society /CD-ROM/. National Technical University of Ukraine2000. p. Paper 110. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika. Internet - Communication of the /Present/ Future. In: "RUFIS`99 Conference Proceedings on a CD-ROM". Northern Arizona University FlagstaffUSA: Northern Arizona University Flagstaff USA, 1999. p. 67 - 75. ISBN LC5800.R8451999. [Detail]
PEŘINOVÁ, Naděžda and Květoslava KLÁPŠŤOVÁ. Jak dál ve výuce techniků a ekonomů?. In: Evropská unie a její multilingvální dimenze. VŠE Praha: VŠE Praha, 1999. p. 150-155. ISBN 80-7079-526-3. [Detail]
KOSLOVÁ, Monika and Galina ŠEDIVÁ. Facilitating Students' Autonomy. In: International Conference on Engineering Education ICEE`99 /CD-ROM/. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. p. Paper 384. [Detail]

Unrated conference paper

LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. COMPARING ONLINE LANGUAGE COMPREHENSION TO FACE-TO FACE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : 5th-6th July, 2021. Valencie: IATED Academy, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. Aviation-Oriented Gaming and Second-Language Acquisition. In: 5th International Conference on Education Science and Development : ICESD 2020 : January 6–7, 2020, Bangkok, Thailand. Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2020. p. 6-15. ISBN 978-1-60595-664-0. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. DISTINGUISHING CRITICAL SITUATIONS IN LANGUAGE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]

Review

JUŘÍČKOVÁ, Radka. COMPUTER-BASED TESTING IN THE FIELD OF TESTING FOREIGN LANGUAGES. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Praktická konverzační cvičení v německém jazyce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Hypothetische Kontrastsätze. 2011. [Detail]
JUŘÍČKOVÁ, Radka. Angličtina pro KS. 2011. [Detail]

Conference, workshop, exhibition

SLADOVNÍKOVÁ, Šárka and Václav KUBEČKA. Svět vědy a umění. 2009. [Detail]

Unrated book

ADÁMKOVÁ, Jana and Gabriela CHUDAŠOVÁ. English for the Bachelor's Degree Students of Biomedical Engineering: Part 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2024. ISBN 978-80-248-4722-1. [Detail]
HALFAROVÁ, Libuše and Svatava CIGÁNKOVÁ. Dyslexie u dospělých a výuka cizího jazyka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Institut inovace vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-248-1772-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Marta KOSTROVÁ, Erna PUKOVCOVÁ, Peter FEČKO and Vladimír ČABLÍK. Multimediální texty z anglického a německého jazyka - Čištění odpadních vod. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0748-3. [Detail]
HALFAROVÁ, Libuše. Česko-německý slovník VŠB-TU Ostrava. Názvy fakult; kateder; studijních programů; studijních oborů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-926-3. [Detail]
PUKOVCOVÁ, Erna, Marta KOSTROVÁ and Peter FEČKO. Česko-německo-anglický slovník. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TUO, 2000. ISBN 80-7078-751-1. [Detail]
ŽELAZKO, Miloslav and Libor FOLVARČNÝ. Německé texty pro technické fakulty. VŠB-TU Ostrava2000. ISBN 80-7078-814-3. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela, Marta KOSTROVÁ and Dagmar KLANICOVÁ. New Headway Intermediate - English-Czech Dictionary - Anglicko-český slovník, 2. doplněné vydání. VŠB-TU Ostrava2000. ISBN 80-7078-955-7. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela, Eliška CHROMEČKOVÁ and Marta KOSTROVÁ. New Headway Upper-Intermediate - English-Czech Dictionary - Anglicko-český slovník. VŠB-TU Ostrava2000. ISBN 80-7078-756-2. [Detail]
STRNADLOVÁ, Zdenka. Česko-španělský slovník - názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. VŠB-TU Ostrava2000. ISBN 80-7078-778-3. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela, Marta KOSTROVÁ and Dagmar KLANICOVÁ. New Headway Intermediate - English-Czech Dictionary - Anglicko-český slovník. VŠB-TUO Ostrava1999. ISBN 80-7078-471-7. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Eva, Marcela ADÁMKOVÁ, Otília DROTTNEROVÁ, Dagmar KLANICOVÁ and Monika KOSLOVÁ. Business Words - English-Czech Dictionary - Anglicko-český slovník. VŠB-TUO Ostrava1999. ISBN 80-7078-688-4. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Marcela, Otília DROTTNEROVÁ, Dagmar KLANICOVÁ, Marta KOSTROVÁ and Iva NASTÁLKOVÁ. VŠB - Technická univerzita Ostrava - Slovník česko-anglický a česko-německý /názvy fakult, kateder a studijních oboru/. Ostrava: VŠB/TUO, 1998. 1 p. ISBN 80-7078-573-X. [Detail]