Skip to main content
Skip header
Title
Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava
Code
IRP/2014/115
Summary
Projekt integrace studentů se specifickými nároky je pokračujícím projektem podpory studentů se specifickými poruchami učení ( SPU) při výuce cizích jazyků, zohledňujícím zároveň i studenty znevýhodněné jiným způsobem, např. dlouhodobě nemocné, fyzicky či sociálně handicapované. Cílem je integrace těchto studentů do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče i jinými způsoby než individuálním přístupem vyučujících při jejich pravidelné účasti ve vyučování. Pro studenty s pohybovými problémy se konají pravidelné konzultace (např. v centru Slunečnice). V rámci projektu jsou nabízeny individuální konzultační hodiny a specializované kurzy jedincům se SPU anglického, německého a ruského jazyka se zaměřením na komunikaci v oblasti odborného textu.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Solver
Back