Skip to main content
Skip header
Title
Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava
Code
IRP/2015/142
Summary
Projekt Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava je pokračujícím projektem podpory studentů se specifickými poruchami učení (SPU) při výuce cizích jazyků, zohledňujícím zároveň i studenty znevýhodněné jiným způsobem, např. dllouhodobě nemocné, fyzicky či sociálně handicapované. Cílem je integrace těchto studentů do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně-pedagogické péče i jinými způsoby než individuálním přístupem vyučujících v průběhu výučovacích hodin. Pro studenty se s ohledem na jejich postižení mohou konat i konzultace v centru Slunečnice. V rámci projektu jsou nabízeny individuální konzultační hodiny dle potřeby se zaměřením na komunikaci v oblasti oddborného textu.
Start year
2015
End year
2015
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Solver
Back