Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba multimediálních opor pro anglický jazyk - část II
Code
RPP2017/186
Summary
Projekt je pokračováním úspěšného projektu Tvorba multimediálních opor pro anglický jazyk (FRVŠ-TO – 1/d 39/2015), které se používají při výuce angličtiny na technických fakultách VŠB-TU Ostrava. V rámci zmíněného projektu v roce 2015 byly vytvořeny opory pro 1. a 2. semestr studia angličtiny, tentokrát se bude jednat o pokračování pro 3. a 4. semestr výuky. Zároveň mohou tyto materiály sloužit pro rozšíření znalostí technické angličtiny obecně. Po vytvoření opor a jejich zavedení do studia budou mít studenti povinnost formou domácí přípravy pravidelně plnit cvičení zadaná v hodinách, čímž si procvičí potřebnou slovní zásobu a další jazykové dovednosti. Cvičení budou zadávána na základě slovní zásoby a gramatiky probrané v hodinách tak, aby smysluplně navazovala na učivo a rozšiřovala ho. Součástí této elektronické podpory budou i cvičení na porozumění textu a audiovizuální prvky za použití veřejně dostupných zdrojů, např. www.britishcouncil.org, www.howstuffworks.com atd. Nadále bude využíván systém LMS, který automaticky vyhodnocuje vypracované úkoly a umožňuje tak vyučujícímu sledovat, do jaké míry studenti plní veškeré povinnosti. Zároveň bude zachováno hodnocení, které umožňuje studentovi plnit na sebe navazující úkoly i zápočtový test pouze za předpokladu, že splnil všechna cvičení v elektronické výukové podpoře. Projekt Tvorba multimediálních opor pro anglický jazyk zajistil lepší připravenost studentů v hodinách a byl velmi pozitivně hodnocen samotnými studenty, kteří elearningovou domácí přípravu považovali za přínos jak pro zvládnutí zápočtu, tak pro jejich všeobecné zlepšení ve znalostech angličtiny. Díky současnému rozšíření učebních materiálů předpokládáme další zlepšení a pro vyučující možnost efektivnějšího využití elearningu a dalších moderních metod výuky angličtiny nejen v rámci domácí přípravy, ale i při výuce samotné.
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back