Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba multimediálních opor pro výuku češtiny pro cizince
Code
RPP2019/65
Summary
Jedná se o pokračování úspěšného projektu Tvorba multimediálních opor pro anglický jazyk I, II, a III, které se používají při výuce angličtiny na technických fakultách VŠB-TU Ostrava. V rámci zmíněných projektů v roce 2015 a 2018 byly vytvořeny opory pro 1. až 4. semestr studia angličtiny a navazující studium. Tentokrát se bude jednat o moduly zaměřující se na zahraniční studenty programu Erasmus a dalších mezinárodních výměnných programů, kteří se na Katedře jazyků učí základům češtiny. Jelikož je tato výuka pro ně velmi obtížná, je třeba vytvořit e-learningové opory pro návazné samostudium, kde by se těmto studentům měla nabídnout příjemná a srozumitelná forma procvičení češtiny. Po vytvoření opor a jejich zavedení do studia budou mít studenti možnost formou domácí přípravy pravidelně plnit zadaná cvičení, čímž si procvičí potřebnou slovní zásobu a gramatiku a získají větší míru jistoty při komunikaci se svým okolím v rámci svého pobytu v České republice. Cvičení budou zadávána s ohledem na procvičení slovní zásoby, zvolené tematické okruhy a gramatika bude volena tak, aby je dokázali smysluplně využít po dobu svého pobytu v našem kampusu a městě. K distribuci bude využíván systém LMS, který automaticky vyhodnocuje vypracované úkoly a umožňuje tak participantovi sledovat míru své úspěšnosti. Zároveň bude zachováno hodnocení, které umožňuje studentovi plnit na sebe navazující úkoly.
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back