Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba multimediálních opor pro výuku češtiny pro cizince II
Code
RPP2020/4
Summary
Jedná se o pokračování projektu Tvorba multimediálních opor pro výuku češtiny. V rámci tohoto projektu vznikly moduly zaměřující se na zahraniční studenty programu Erasmus a dalších mezinárodních výměnných programů, kteří se na Katedře jazyků učí základům češtiny. Zároveň se používají v přípravných kurzech pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na VŠB-TUO v prezenčním studiu a absolvují přípravný kurz z češtiny. Jelikož je tato výuka pro ně velmi obtížná, bylo třeba vytvořit e-learningové opory pro návazné samostudium, kde se těmto studentům mohla nabídnout příjemná a srozumitelná forma procvičení češtiny. Po vytvoření opor a jejich zavedení do studia mají studenti možnost formou domácí přípravy pravidelně plnit zadaná cvičení, čímž si procvičí potřebnou slovní zásobu a gramatiku a získají větší míru jistoty při komunikaci se svým okolím v rámci svého pobytu v České republice. Cvičení jsou zadávána s ohledem na procvičení slovní zásoby, zvolené tematické okruhy a gramatika je volena tak, aby ji dokázali smysluplně využít po dobu svého pobytu v našem kampusu a městě. K distribuci je využíván systém LMS, který automaticky vyhodnocuje vypracované úkoly a umožňuje tak participantovi sledovat míru své úspěšnosti. Zároveň je zachováno hodnocení, které umožňuje studentovi plnit na sebe navazující úkoly. Nový projekt chce navázat na tuto vzniklou cvičebnici tak, aby dále rozvíjel a posouval studenty češtiny na vyšší jazykovou úroveň.
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back