Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 10. 2023!

Workshopy akademického psaní s Danou Driscoll předčily očekávání

Workshopy akademického psaní  s Danou Driscoll předčily očekávání
Jako velmi inspirativní, zajímavé a přínosné pro vlastní praxi hodnotili účastníci workshopy, které se na počátku září na VŠB-TUO uskutečnily pod vedením ředitelky Kathleen Jones White Writing Center na Indiana University of Pennsylvania ve Spojených státech Dany Lynn Driscoll. Americká odbornice přednášela rovněž účastníkům InfoDay PhD Akademie.

Týdenní hostování Dany Lynn Driscoll zahájily tři workshopy, na nichž se vysokoškolští učitelé technických oborů dozvěděli, proč je výuka psaní důležitá, seznámili se s osvědčenými postupy a vytvářeli si podklady pro vlastní výuku. Cílem bylo poskytnout vyučujícím dostatek informací a podkladů k tomu, aby byli schopni podporovat akademické psaní ve svých oborech, a to jak v češtině, tak angličtině. Podle hodnocení, které pořadatelům dali účastníci workshopů po jejich absolvování, se cíle podařilo dosáhnout měrou vrchovatou.

Learning to write workshop naplnil má očekávání. Největším přínosem byla možnost zamyslet se nad koncepcí výuky s využitím psaných úkolů či semestrálních prací. Workshop měl pro mne také reálný výstup. Pod vedením Dany Driscoll jsem mohl vytvořit vlastní inovované zadání semestrální práce pro odborný předmět. Získané znalosti z workshopu využiji ke zlepšení výuky a zpětné vazby, kterou dávám studentům,“ sdělil Jiří Franek z Ekonomické fakulty.

Velkou inspiraci a tipy pro zkvalitnění výuky přinesl workshop i dalším zúčastněným. „Velmi ve mně rezonují úvahy a možnosti, jak k některým věcem či problémům při výuce přistupovat jinak. Myslím, že bez tohoto workshopu by mě ani nenapadlo nad těmito věcmi uvažovat, případně je přehodnotit nebo ve výuce změnit. V neposlední řadě jde o to, že i v technických oborech je vlastně možné využít například metody ověřování znalostí, které se běžně využívají v oborech humanitních,“ napsala v hodnocení Kateřina Peterek Dědková z Hornicko-geologické fakulty.

Účastníci rovněž ocenili propracovanost, strukturu a propojenost jednotlivých lekcí, témat a studovaných dovedností. „Téma psaného projevu a výuky psaného projevu je pro mne velmi aktuální a vnímám ho jako důležité a praktické. V tomto ohledu obsah workshopu překonal má očekávání. Pokryl velmi detailně zásadní oblasti i proces psaní z mnoha úhlů pohledu. Přitom teorie podložená výzkumem a dlouholetou praxí paní Driscoll byla vždy převedena do praxe. Velmi jsem vítala příležitost ihned nabyté poznatky aplikovat na modelu svého vlastního zadání písemného úkolu. Psaný projev není dovednost, se kterou se rodíme. Přesto se mu žádná z institucí předcházející vysokoškolskému vzdělání ani univerzita dostatečně nevěnují a ve srovnání se zahraničním máme velké rezervy. Způsob prezentace, vedení kurzu i osobní přístup paní lektorky považuji za modelový metodický vzor a přínos spatřuji i v inspiraci, kterou jsem jako učitel dostala pro svou práci,“ uvedla Hana Velkoborská, která vyučuje na gymnáziu.

Řadu užitečných rad poskytla profesorka Driscoll také autorům vědeckých textů z řad vyučujících a doktorandů. Během interaktivního workshopu, jenž se uskutečnil ve čtvrtek 8. září, jim představila klíčové strategie pro úspěšné plánování a napsání vědecké publikace. Workshopů se účastnily také kolegyně z Ústavu pro jazyk český při AV ČR. Kamila Etchegoyen Rosolová dodala: "Bylo skvělé pozorovat Danu v akci a pro naši práci v Centru akademického psaní ÚJČ AV ČR bylo povzbuzující vidět, že ve výuce psaní uplatňujeme stejné přístupy. Inspirující bylo Danino rozpracování návodů a aktivit pro tvorbu srozumitelných a smysluplných zadání k písemným pracím studentů."

Návštěvu Dany L. Driscoll iniciovala Alena Kašpárková z Katedry environmentálního inženýrství, která s ní spolupracuje na výzkumu a kurzu Writing for Publication: Teacher Training. Dana Lynn Driscoll, která je také spolueditorkou otevřených učebnic řady Writing Spaces a během svého působení na Purdue University také vedla světoznámou Purdue Online Writing Lab (OWL), jeden z největších a nejstarších světových webových zdrojů souvisejících s vědeckým psaním, spolupracuje rovněž s PhD Akademií na VŠB-TUO. Zejména jejím studentům věnovala přednášku na InfoDay PhD Akademie s názvem Writing Your Way into Your Discipline: How Learning to Write Creates Expertise.

Rozhovor s Danou L. Driscoll o její návštěvě VŠB-TUO publikoval portál Vědavýzkum.cz. 

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 13. 10. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět