Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO udělí čestný doktorát svému absolventovi a materiálovému vědci z USA Peteru Filipovi

VŠB-TUO udělí čestný doktorát svému absolventovi a materiálovému vědci z USA Peteru Filipovi
VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) udělí ve čtvrtek 23. března 2023 čestný doktorát svému absolventovi Peteru Filipovi ze Southern Illinois University Carbondale.

Materiálový vědec získá titul doctor honoris causa za celoživotní přínos k rozvoji materiálových věd a inženýrství na VŠB-TUO.  Přestože působí již řadu let v USA, pomohl  desítkám ostravských studentů s rozjezdem jejich vědecké kariéry, zasloužil se o rozvoj své domovské Fakulty materiálově-technologické (FMT) VŠB-TUO a se zdejšími vědci stále spolupracuje v rámci výzkumných projektů.

„Profesor Filip a jeho odborné působení na obou univerzitách, tedy Southern Illinois University Carbondale a VŠB-TUO, přispělo k významnému růstu nové generace kvalifikovaných odborníků v České republice i USA, rozvoji výzkumné infrastruktury na Fakultě materiálově-technologické a rovněž pozitivně ovlivnilo kulturně-ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi. S naší univerzitou nadále spolupracuje ať již jako člen oborových rad doktorských studijních programů nebo řešitelských týmů společných vědecko-výzkumných projektů,“ odůvodnila návrh na udělení čestného doktorátu děkanka FMT Kamila Janovská.

Peter Filip absolvoval VŠB-TUO v roce 1983, na tehdejší Hutnické fakultě (dnes FMT) vystudoval fyzikální metalurgii. Od roku 1996 působí na Southern Illinois University Carbondale v USA. Ve své vědecké práci se dlouhodobě zabývá vztahem mezi strukturou a vlastnostmi kovových či kompozitních materiálů pro nejrůznější aplikace. Na svém kontě má průkopnické práce z oblasti vývoje a optimalizace brzdového obložení a inteligentních materiálů pro implantáty.

„Na studium v Ostravě velmi rád vzpomínám, a když se mi povede VŠB-TUO  navštívit, mám vždy hezké pocity s nádechem nostalgie. Hodně jsem se tady naučil, měl jsem  to štěstí komunikovat a pracovat s těmi nejlepšími odborníky a potkal jsem tu hodně přátel, s nimiž jsem stále v kontaktu. Krátce shrnuto: studium na této univerzitě považuji za jednu z nejlepších věcí, která se mi v životě přihodila.  S kolegy z VŠB-TUO spolupracuji 27 let a považuji univerzitu za excelentního partnera, jenž výraznou měrou přispívá k úspěchům našich společných aktivit,“ řekl Filip.

 

Podle prorektorky pro vědy a výzkum VŠB-TUO Jany Kukutschové profesor Filip příznivě ovlivnil řadu zdejších studentů. „Spolu s tehdejším rektorem VŠB-TUO získal ve Spojených státech grant na rozvoj americko-české spolupráce ve vědě a výzkumu. Díky tomu mohlo 30 studentů zejména doktorského studia absolvovat dlouhodobější stáže v USA, které vedl jako konzultant. Měla jsem tu čest se takové stáže rovněž zúčastnit. Naše vědecká spolupráce trvá dodnes, například nedávno nám vyšla společná publikace,“ uvedla prorektorka.

Vědecko-výzkumné aktivity profesora Filipa ocenila řada odborných institucí včetně Institution of Mechanical Engineers International, zúčastnil  se řady mezinárodních konferencí a přednášel například na Univerzitě v Cambridge či římské Univerzitě La Sapienzza. Je autorem více než 200 odborných publikací, za publikační činnost obdržel mimo jiné Starley Premium Award za nejlepší původní práci v automobilovém průmyslu.

Čestný doktorát (dr. h. c.) uděluje VŠB-TUO význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky. V minulosti titul obdrželi například předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, předseda Slovenské akademie věd Pavol Šajgalík, Hiroshi Fukutomi z Yokohama National University nebo někdejší slovenský prezident Rudolf Schuster.

Vloženo: 21. 3. 2023
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět