Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Recovery of Mining District Network (REMINDNET)

Jedná se o čtyřletý projekt, zaměřený na problémy související s útlumem těžby, transformacemi posthornických regionů a případným následným využíváním uzavřených dolů.

Dne 19. října proběhl v Bruselu první mítink tzv. management committee projektu REMINDNET (REcovery MINing District NETwork), kde byly voleny vedoucí pozice tohoto projektu. Jedná se o čtyřletý projekt, zaměřený na problémy související s útlumem těžby, transformacemi posthornických regionů a případným následným využíváním uzavřených dolů.  Projekt v současné době tvoří konsorcium více než 100 odborníků z 31 evropských zemí.

S problémy týkající se uzavíráním dolů a obecně útlumem těžby se potýkají téměř všechny evropské země. V mnoha z nich chybí finanční prostředky a kapacity pro správu těchto starých důlních děl. Z tohoto důvodu se řešitelský tým bude zaměřovat na legislativu, management uzavírání dolů, financování, jakož i na sanační a monitorovací techniky s cílem zlepšit provádění likvidace dolů tak, aby se minimalizovaly negativní vlivy z uzavřených dolů na ŽP. V rámci projektu si klade za cíl vytvořit evropskou databázi hornického dědictví, porovnat současný právní rámec, struktury managementu a přístupy řízení útlumu. Dále poskytnout těžebním organizacím, státní správě i finančním institucím podklady pro sociálně vyvážené a k životnímu prostředí šetrné řešení využití posthornické krajiny, harmonizovat osvědčené postupy, normy a získané zkušenosti pro komplexní a udržitelné řízení dědictví po těžbě surovin a také šířit získané znalosti a výsledky projektu veřejnosti prostřednictvím vizualizační platformy s otevřeným přístupem.

Poměrně široké téma je rozděleno do 5 pracovních skupin, které budou navzájem spolupracovat. První pracovní skupina se bude věnovat legislativě související s danou problematikou, druhá skupina je věnována socio-ekonomickým problémům, třetí environmentálním problémům, monitoringu a možnostmi využívání opuštěných dolů. Cílem čtvrté pracovní skupiny je vytvářet a organizovat školení, workshopy a odborné konference informující především řešitele projektu. Pátá pracovní skupina se bude věnovat prezentaci a disiminaci získaných poznatků a propagaci projektu.

Hlavním navrhovatelem projektu byl doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D., který byl členy management komise schválen i jako hlavní řešitel projektu. Příjemcem grantu se stala VŠB-TUO a zodpovědnou manažerkou projektu Ing. Eva Kluzová.

Vloženo: 21. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět