Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nový projekt FEI se společností TECPA zahájen!

Nový projekt FEI se společností TECPA zahájen!
Dne 5. června 2024 byl zahájen projekt s názvem Využití impulsní excitační techniky pro nedestruktivní testování elastických vlastností materiálu v rámci kick-off meetingu na půdě firmy Tecpa za osobní účasti profesora Radka Martinka a jeho týmu z FEI, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedry aplikované matematiky. Do projektu jsou také pod hlavičkou VŠB-TUO zapojeni tři kolegové z Mendelovy univerzity.

Cílem projektu je vyvinout komplexní měřicí systém pro impulzní excitační techniku, který bude sloužit k charakterizaci elastických vlastností materiálů (Youngův modul pružnosti v tahu, modul pružnosti ve smyku, Poissonovo číslo) za různých tepelných a atmosférických podmínek. Projekt má za úkol vytvořit aparaturu, která umožní přesné měření těchto parametrů, což je klíčové pro průmyslový výzkum a vývoj. 
 
Tento projekt je v souladu s národní výzkumnou a inovační strategií a přispívá k udržitelnému rozvoji snížením produkce odpadu a CO2. A je podpořen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021–2027 Ministerstva průmyslu a obchodu.

https://tecpa.cz/

Vloženo: 17. 6. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět