Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Integrovaná strategie obsahuje dílčí projekty s předpokládaným multizdrojovým financováním (OP ST, OP JAK, OP TAK apod.). Pro potřeby OP Spravedlivá transformace se připravují dva vlajkové projekty.

  • REFRESH využívá koncept vzájemně propojených živých laboratoří ve sdílené infrastruktuře: Energy Lab, Materials & Environment Lab a Industry 4.0 & Automotive Lab  a Social Lab – jako otevřený inovační ekosystém fungující v teritoriálním kontextu.
  • T - PARK UP GRADE

    se skládá z postupné výstavby šesti nových objektů, které budou součástí stávajícího technologického parku provozovaného MSIC.


    Všechny plánované aktivity jsou plně v souladu se strategií a prioritami Evropské komise, ČR a Moravskoslezského kraje.  

Více informací na webu projektu: https://www.smaragdova.czlogo-smaragd