Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přihlášení do ročního kurzu češtiny

  • Registrace: Vyplnit formulář přihlášky a přiložit kopii pasu.
  • Přihlášku pošlete do 30. 5. 2020
  • Zaplatit registrační poplatek 3000,- Kč, který není součástí ceny kurzu a je nevratný.
  • Registrační poplatek zašlete na číslo účtu: 127089559/0300, variabilní symbol: 7121504

Jak zaplatit kurz?

Po přijetí přihlášky a uhrazení registračního poplatku obdržíte mailem elektronickou fakturu pro zaplacení kurzu. Plná úhrada kurzu (částku je třeba navýšit o případné bankovní poplatky tak, aby náklady na převod platil odesílatel) je podmínkou k nastoupení do kurzu.

Kurz zaplaťte na číslo účtu: 127089559/0300, variabilní symbol: 7121504.

!!! Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, jméno a příjmení !!!

O provedení platby nás, prosím, informujte na hana.jochcova@vsb.cz

Poté, co se peníze objeví na účtu Institutu jazyků, dostanete mailem potvrzení o zaplacení kurzu.