Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut nabízí výuku pěti cizích jazyků, anglického, německého, ruského, francouzského a španělského. Dále také čínský jazyk, který se vyučuje ve spolupráci s Konfuciovou třídou. Hodiny českého jazyka jsou určeny pro zahraniční studenty.

V zimním semestru akademického roku 2020/2021 zajišťuje institut výuku pro 4003 studentů (208 cvičení) bakalářského a navazujícího studia, pro 845 studentů (47 skupin) kombinovaného bakalářského studia, 94 studentů kombinovaného navazujícího studia, pro 58 doktorandů (4 cvičení/týden) a pro 63 studentů (5 skupin) programu ERASMUS+ a 2 skupiny IPSA na Fakultě strojní.

V roce 2020 probíhá část výuky online kvůli pandemii Covid-19 a příslušným opatřením. Ze stejného důvodu zrušilo mnoho posluchačů ze zahraničí studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ na VŠB-TU Ostrava, jejich počet je obvykle vyšší.

Prezenční bakalářské a navazující studium

Rozsah výuky dle jazyků (interní+externí zaměstnanci):                        aktuální ke dni 06.11.2020

  

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

Český jazyk

CELKEM

Studentů

3123

375

215

38

157

95

4003

Cvičení/týden

153

24

12

3

9

7

208

Podíl studentů

78,0%

9,4%

5,4%

1,0%

3,9%

2,3%

100%

 

  Počty studentů/hodin, které z výše uvedené tabulky odučili externisté

  

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

Český jazyk

CELKEM

Studentů

973

33

37

--

60

--

1103

Cvičení/týden

47

2

2

--

3

--

54

podíl externistů na vyučovaném jazyce

31%

9%

17%

0%

38%

0%

27,5%

Externisté odučili celkem 27,5 % studentů (vloni 22 %) a 26,0 % všech cvičení (vloni 21 %).

 

Rozsah výuky dle fakult

  

EKF

FEI

HGF

FAST

FMT

FBI

FS

USP

dokto-randi

ERASMUS

Celkem

Studentů

1600

882

217

275

266

294

341

--

63

65

4003

Cvičení/týden

81

44

13

12

15

16

18

--

4

5

208

Podíl studentů

40,0%

22,0%

5,4%

6,9%

6,6%

7,4%

8,5%

--

1,6%

1,6%

100%

Kombinované bakalářské studium

Rozsah výuky dle jazyků

 

 

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

CELKEM

Studentů

735 

76 

34 

845 

Podíl studentů

87%

9%

4%

0%

0

100 %

Počet konz. skupin

 26

13 

47 

 

Rozsah výuky dle fakult

 

Celkem studentů:

EKF

FEI

HGF

FAST

FMT

FBI

FS

Studentů

 142

 179

204 

 76

96 

 64

84 

Počet konz. skupin:

 7

 4

 12

 5

 6

 9

 

Kombinované navazující studium

FMT – Firemní angličtina – 26, Technická angličtina – 48

FBI – Firemní angličtina - 20

Převážná část kombinovaného bakalářského studia se uskutečňuje v Ostravě, dále pak v Mostě, v Praze, Šumperku, Uherském Brodě a Lázních Bohdaneč. V letošním akademickém roce se výuky jazyků účastní i posluchači navazujícího studia FMT a FBI. Předmět Firemní angličtina navštěvuje 46 studentů a Technickou angličtinu 48 studentů.

 

Studium doktorandů

Institut jazyků zajišťuje v letošním roce výuku 58 doktorandů ve 4 studijních skupinách. 51 doktorandů studuje anglický jazyk, 7 německý. Příprava na zkoušku z jazyků ruského, španělského a francouzského je vedena formou individuálních konzultací. Zkoušky skládají posluchači u examinátorů Institutu jazyků, kteří jsou stanoveni dle jednotlivých fakult. Examinátoři mají 1 konzultační hodinu týdně vyhrazenou pro doktorandy.

Výuka posluchačů doktorského studia je již tradičně zaměřena na Akademické dovednosti, a to nejen v angličtině (Academic Skills a Topics for Academic and Scientific Discussion), ale také v němčině (akademische Fertigkeiten) a ruštině. Již více než 15 let se tímto Institut jazyků podílí na zkvalitnění publikační činnosti Univerzity, prezentačních a dalších dovedností, jež jsou nedílnou součástí doktorského studia. V této oblasti se používají moderní metody a publikace, vyučující neustále sledují vývoj. Přínosná je rovněž spolupráce s kolegy z Ostravské univerzity a počínající spolupráce s Univerzitou v Oxfordu a Glasgow. Výuka probíhá v příslušném jazyce a je ze strany doktorandů i kolegů velmi pozitivně hodnocena.