Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvýšení jazykové kompetence studentů a pedagogů univerzity
Kód
ROZP2010/19/29
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je zkvalitnění jazykové vybavenosti studentů a pedagogů univerzity, týkající se anglického a německého jazyka, a to nejen na úrovni všeobecné, nýbrž také odborné. Projekt je zaměřen na vytvoření podcastů, které budou nahrány rodilými mluvčími, a mohou tak posilovat individuální komunikativní dovednosti a doplňovat frontální jazykovou výuku. Podcasty budou doplněny cvičeními v e-learningové podobě (program Moodle), které budou sloužit jako zpětná vazba porozumění příslušných textů.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam