Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba multimediálních opor pro anglický jazyk
Kód
FRVS2015/39
Předmět výzkumu
V rámci projektu bude vytvořena elektronická podpora k učebnici Technology II, která se používá při výuce angličtiny na technických fakultách VŠB-TU Ostrava. Vytvořené výukové opory budou koncipovány takovým způsobem, aby zahrnovaly obecně-technickou angličtinu a s případnými drobnými úpravami mohly být využity pro podporu jakékoli učebnice zaměřené na technickou angličtinu. Po vytvoření opor a jejich zavedení do studia budou mít studenti povinnost formou domácí přípravy pravidelně plnit cvičení zadaná v hodinách, čímž si procvičí potřebnou slovní zásobu a další jazykové dovednosti. Cvičení budou zadávána na základě slovní zásoby a gramatiky probrané v hodinách tak, aby smysluplně navazovala na učivo a rozšiřovala ho. Součástí této elektronické podpory budou i cvičení na porozumění textu a audiovizuální prvky za použití veřejně dostupných zdrojů, např. www.britishcouncil.org, www.howstuffworks.com atd. Studijní opoy budou zpřístupněny v elektronickém systému řízení výuky RCCV LMS, který automaticky vyhodnocuje vypracované úkoly. Vyučující tak bude mít možnost sledovat, do jaké míry studenti plní veškeré povinnosti. Tento systém navíc umožňuje nastavit hodnocení takovým způsobem, že studentovi bude umožněno plnit následující úkoly i zápočtový test pouze za předpokladu, že splnil všechna cvičení v elektronické výukové podpoře. V současné době probíhá výuka anglického jazyka na VŠB-TUO 2 hodiny týdně ve skupinách o vysokých počtech studentů. V rámci výuky tudíž studenti nemají dostatek příležitostí jazyk si dostatečně procvičit. Předpokládáme, že díky navrženému systému budou studenti lépe připraveni do výuky, což vyučujícím poskytne možnost více se věnovat konverzaci, která je dlouhodobě vnímána jako palčivý problém mnoha studentů.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam