Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava
Kód
IRP/2015/142
Předmět výzkumu
Projekt Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava je pokračujícím projektem podpory studentů se specifickými poruchami učení (SPU) při výuce cizích jazyků, zohledňujícím zároveň i studenty znevýhodněné jiným způsobem, např. dllouhodobě nemocné, fyzicky či sociálně handicapované. Cílem je integrace těchto studentů do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně-pedagogické péče i jinými způsoby než individuálním přístupem vyučujících v průběhu výučovacích hodin. Pro studenty se s ohledem na jejich postižení mohou konat i konzultace v centru Slunečnice. V rámci projektu jsou nabízeny individuální konzultační hodiny dle potřeby se zaměřením na komunikaci v oblasti oddborného textu.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam