Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace pro získání certifikátu

Studenti vyjíždějící přes program ERASMUS si mohou zažádat o vydání certifikátu u Mgr. Zuzany Trawinské, vždy v konzultačních hodinách.

V případě nepřítomnosti Mgr. Zuzany Trawinské se obraťte na Mgr. Andreu Wlochovou, Ph.D..

Certifikát s úrovní B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky bude vystaven na základě vykonané zkoušky z anglického jazyka po předložení výpisu předmětů.