Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Německý | Francouzský | Ruský | Španělský

Anglická odborná konverzace pro obory se otevírá pouze pro skupiny 10 a více studentů.  Eurospráva | Finance a Národní hospodářství | Účetnictví a daně

Prezenční navazující studium Firmení Angličtina I a II

Před nástupem do 1. ročníku si student volí cizí jazyk. Student 1. ročníku je povinen absolvovat vstupní rozřazovací test pro jazyk anglický či pro jazyk německý v univerzitním elektronickém výukovém systému.

Podle výsledků dosažených v testu si student následně v Edisonu zvolí úroveň jazyka.

Cizí jazyk 1 (CJ 1) posluchač si vybírá z pěti jazyků (A, N, F, R, Š). Výuka probíhá ve 2 úrovních dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v mírně pokročilé úrovni (značeno jako b) a středně pokročilé úrovni (značeno jako c). Cvičení začínají v zimním semestru (ZS) 1. ročníku a končí zkouškou v ZS 2. ročníku při kreditovém hodnocení 2-2-2. Podmínkou pro zahájení výuky F, R, Š jako CJ 1 je zápis minimálně 10 posluchačů.

Cizí jazyk 2 (CJ 2) během letního semestru (LS) 1. ročníku si posluchač volí další cizí jazyk. Student musí volit jiný jazyk než ten, který studuje jako CJ 1. Může volit ze čtyř zbývajících jazyků. Tyto jazyky je možno studovat buď na začátečnické úrovni (označení písmenem a) nebo na pokročilejší úrovni (označení písmenem b). Pro úroveň (a) platí pravidlo, že ji lze volit, pokud tento jazyk posluchač v předchozím studiu nestudoval déle než 2 roky, což student na začátku semestru prokáže na základě předložení vysvědčení ze střední školy (nikoliv pouze maturitního). Výuka je třísemestrální v rozsahu 0–2, začíná v ZS 2. ročníku a končí zápočtem v ZS 3. ročníku při kreditovém hodnocení 1–1–1.

U oboru Eurospráva musí být jeden z jazyků jazyk anglický (CJ 1 nebo CJ 2).

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Je povinen plnit zadané písemné a ústní úkoly. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální uspěšnost je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět.