Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy 

Jazyk Anglický | Německý | Navazující studium

Výuka jazyků začíná v zimním semestru prvního ročníku. Je čtyřsemestrální, v rozsahu 0–2 a je ukončena zkouškou.

Jazyk anglický je nabízen na úrovni středně pokročilé (označena jako c). 

Student je povinen získat celkem 4 zápočty a zkoušku při kreditovém hodnocení 2–2–2–2.

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Je povinen plnit zadané písemné a ústní úkoly. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální úspěšnost testu je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry, skládá se z písemné části (souhrn učiva celé knihy) a ústní části (dané okruhy).