Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Navazující studium

Student povinně studuje jazyk anglický, který je nabízen na středně pokročilé úrovni (označena jako c). 

Výuka jazyků začíná v zimním semestru prvního ročníku. Je čtyřsemestrální, v rozsahu 0–2 a je ukončena zkouškou.

V prezenčním studiu je výuka pro pokročilé označena jako Jazyk anglický b/I, II, III, IV při kreditovém hodnocení 2-2-2-2 (zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry).

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Je povinen plnit zadané písemné a ústní úkoly. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální úspěšnost testu je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry, skládá se z písemné části (souhrn učiva celé knihy) a ústní části (dané okruhy).

Jazyk německý a francouzský na pokročilé úrovni mohou posluchači studovat jako volitelný předmět ve 2. ročníku (3. a 4. semestr studia). Katedra jazyků otevře kurz při minimálním počtu 10 studentů. Třetí semestr bude ukončen zápočtem, čtvrtý semestr zápočtem a zkouškou při kreditovém hodnocení 2-2.